Nyheter

Första spadtag för Fors och Dalarö avloppsreningsverk

Idag den 21 september 2023 togs det första symboliska spadtaget för Fors och Dalarö avloppsreningsverk, med stadsbyggnadsnämndens ordförande Martin Strömvall vid spakarna i grävskopan.

– Nu tar vi första spadtaget för framtidens avloppsreningsverk i Fors och Dalarö, med moderna och energieffektiva anläggningar som tar hänsyn till både ekonomi och miljö. Två viktiga projekt som bidrar till att fler kan bo och verka i Haninge, säger Martin Strömvall (KD), stadsbyggnadsnämndens ordförande, Haninge kommun.

Om Fors avloppsreningsverk

Fors är Haninge kommuns största egna reningsverk. Hit leds idag avloppsvatten från cirka 19 000 personer i Västra Haninge och Tungelsta. När det nya reningsverket står klart kommer det att kunna rena vatten för upp till 37 000 personer. Ambitionen är också att Fors avloppsreningsverk ska kunna bli självförsörjande på energi. Projektet pågår fram till 2029.

Om Dalarö avloppsreningsverk

Reningsverket har renat avloppsvatten från Dalarö tätort sedan 1980-talet. Nu har maxkapaciteten uppnåtts och byggs ut för att fler ska kunna ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp på Dalarö. När utbyggnaden är klar kommer kapaciteten att fördubblas. Arbetet pågår från hösten 2023 till 2025.