Nyheter

Effektfull fasadbelysning på Häggviks handelsplats

Sollentuna och Häggvik expanderar och det nya stora handelskvarteret har efter öppningen hösten 2020 blivit en inkörsport till Sollentuna. Läget är strategiskt, precis där E4:an och Norrortsleden möts och man räknar med att 250 000 bilar kommer att passera här när Förbifart Stockholm öppnar år 2030.

Beställaren sökte en lösning för en fasadbelysning som är synlig från långt håll och i samarbete med arkitekt och elkonsult tog Flux fram en lösning baserad på tre olika armaturer, varav Pole-modellerna kommer från egen fabrik.

Pole 80 ger ett fokuserat släpljus bakom fasadplåtarna medan Pole 32 ramar in entrédörrarna med ljus och LED Neon markerar byggnadernas ytterkanter.

Mer information om projektet finns här:

https://www.flux.nu/projekt/effektfull-fasadbelysning-pa-haggvik-handelsplats.html