Nyheter

Vakuumglas från Ryds Glas energieffektiviserar Bromma flygplats

För att underhålla den byggnadsminnesförklarade flygplatsen i Bromma finns Ryds Glas på plats och renoverar avgångshallens yttre delar. Här renoveras både träfönster, trädörrar och stålfasader och i stålfasaderna byts hela 975 kvadratmeter glas ut till vakuumglas.

Beställare är Metrolit Byggnads AB.

– Vakuumglas är ingen nyhet i sig men med den pågående energidebatten har intresset för glaset ökat. Samtidigt är det först nu som vakuumglasen blivit så pass bra att de kan konkurrera med vanliga energiglas. I ett vakuumglas hålls två glas separerade från varandra med vakuum emellan vilket varken leder värme eller kyla, säger Jörgen Häll, kvalitetsansvarig på Ryds Glas, och tillägger:

– Med ett byte till vakuumglas minskas värmeförlusterna i fastigheten vilket i sin tur leder till lägre energikostnader. Att byta glas i fönsterna är en av de åtgärder som har störst inverkan på en fastighets energikostnader.

För en 3-glas isolerruta med energiglas är tjockleken ofta över 40 millimeter men med ett vakuumglas rör det sig snarare om 8 millimeter. Det innebär att glasen även passar för K-märkta fastigheter där man kan låta det yttre glaset sitta kvar och ändå få ett modernt, energieffektivt fönster. Så är även fallet på flygplatsen där vakuumglasen gör att fönsterna kan fortsätta hållas tunna, trots att de nya fasaderna består av tre glas. Den totala tjockleken på de nya glasfasaderna blir 13 mm.

– Det är en av de stora fördelarna med vakuumglas – att glasen är betydligt tunnare än isolerrutor med energiglas. Det gör materialåtgången mindre samtidigt som glasen även kan användas i äldre fönster där vanliga isolerglas ibland är för tjocka, säger Jörgen Häll.

Bevarar flygplatsens originalutseende

Som tidigare nämnt fungerar vakuumglas perfekt när äldre, K-märkta byggnader ska renoveras, och eftersom Bromma flygplats är en byggnadsminnesförklarad byggnad anger Länsstyrelsen på vilket sätt byggnaden ska vårdas, underhållas och hur den får ändras.

– Då byggnaden är byggnadsminnesförklarad sedan år 2000 är det viktigt att fasaden blir autentisk med hur det såg ut på 30-talet då flygplatsen byggdes. Det klarar vi tack vare ett restoverglas som är laminerat på vakuumglasets utsida, säger Thomas Sjödin, projektledare på Ryds Glas Stockholm.

Ryds Glas projekt på flygplatsen består av två etapper där den första etappen ska vara klar slutet av 2023. Här renoveras den stora stålfasaden på landside. I mars 2024 väntas även etapp 2 starta och här ska stålfasaden på airside renoveras. I etapp 2 kommer också träfönsterrenoveringen att påbörjas, där ett 4 mm energiglas ska monteras i fönsterbågarna.

– Att få jobba med det här projektet är både inspirerande och intressant, och även om vakuumglasen inte är en helt ny produkt så märker man att intresset är stort för projektet, avslutar Thomas Sjödin.