Nyheter

Bonava säljer hyreslägenheter i Tyskland

–  Att vi i rådande marknadsläge stänger den här affären är ett styrkebesked. Vi arbetar intensivt med att anpassa våra erbjudanden efter de behov som våra kunder och investerare uttrycker. I Köln startar vi ett stort kassaflödesgenererande projekt tack vare att vi konverterar från konsumentprojekt till investerarprojekt, säger Peter Walin, vd och koncernchef, Bonava.

Försäljningen berör 176 hyreslägenheter i Köln, Tyskland, till en av läkemedelsbolaget Bayers pensionsfonder. Därtill startas produktion av 38 bostäder till konsument i det aktuella grannskapet. Hyresrättsprojektet kommer att bidra positivt till kassaflödet under 2023–2025 och till koncernens resultat 2024–2025.

Som tidigare kommunicerats prioriterar Bonava i dagsläget att öka försäljning och kassaflöde för att starta bärkraftiga projekt. I projekt till investerare förhandlar Bonava fram löpande betalningsplaner, vilket betyder att de genererar positivt kassaflöde redan från start.

Köln är en av de städer där det just nu råder högst aktivitet. I området Simonsveedel skapar Bonava ett grannskap om totalt cirka 290 bostäder i sex flerbostadshus med 166 tillhörande parkeringsplatser i två underjordiska garage. Simonsveedel kännetecknas av ett attraktivt läge med närhet till kommunikationer, förskolor, läkarmottagningar, apotek och mataffär. Grannskapet kommer att ha delningserbjudanden, såsom bil- och cykeldelning. Projektet beräknas färdigställas och resultatavräknas 2025.