Nyheter

Norconsult moderniserar Halmstad Centralstation

Norconsult har tilldelats ett betydande uppdrag som kommer öka kapaciteten på stationen i Halmstad och förbättra för tågresande i hela regionen.

Halmstad Centralstation har länge varit en viktig knutpunkt för tågtrafiken i regionen. För att möta de ständigt ökande kraven vad gäller kapacitet och resandeutbyte ska Norconsult projektera och genomföra en rad nödvändiga förbättringar, bland annat en förlängning och breddning av befintliga mittplattformar samt konstruktion av en ny sidoplattform vid spår 5. 

– En viktig aspekt av projektet är att plattformarna kommer utrustas med flera plattformslägen. Detta möjliggör en smidig och effektiv hantering av resandeutbyte från flera tåg samtidigt, vilket kommer att minska trängseln och öka stationens kapacitet, säger Tony Strandberg, Affärschef Järnväg på Norconsult.

En annan viktig komponent är bytet av det befintliga ställverket 65 mot det moderna och avancerade ställverket 95 med ATC (Automatisk Tågkontroll).   

Det kommer att möjliggöra en smidig övergång och koordinering av tågtrafiken, samtidigt som säkerheten och pålitligheten förbättras avsevärt.   

Uppdraget omfattar ställverksområdet från Furet till Kistinge i Halmstad och Norconsult kommer att säkerställa att ställverksbytet genomförs smidigt och med minimal påverkan på den pågående trafiken. 

– Vi är mycket glada över att ha blivit valda för detta projekt som kommer att ha en betydande inverkan på tågtrafiken och resandeupplevelsen i Halland och bidra till en modern och effektiv tågstation, säger Tony Strandberg.