Nyheter

Historiskt landmärke i Berlin får 600 m² takterrass med en 360° utsiktsplattform

Tempelhof Airport i Berlin  var en gång den modernaste av sin tid. Idag är det ett historiskt landmärke, en plats för möten och utbyten. Som en ny höjdpunkt designades en 600 m² takterrass med en 360° utsiktsplattform för THF Tower. Men innan öppningen måste en rad utmaningar övervinnas på 26 meters höjd för att de många besökarna skulle kunna njuta av utsikten under de kommande åren. Du kommer då att stå på slitstarkt Kebony trä.

Kombinationen av historisk karaktär och moderna krav ställde planeringsteamet inför en komplex uppgift. Byggnaden blev aldrig ordentligt strukturellt färdigställd.

Nationalsocialisterna började bygga ut flygplatsens tidigare byggnad 1939.

Syftet var en ”världsflygplats” som också skulle fungera som ett propagandaverktyg för nazistregimen.

Bygget avstannade på grund av kriget. Dessutom saknades bygglov för byggnaden och därför inget bevis på konstruktionens säkerhet och brandskydd. Dessa utmaningar löstes genom en noggrann analys av den befintliga byggnadsstrukturen och nära samarbete med de ansvariga.

Besökare välkomnas av en trappa som synliggör situationen på 1930-talet.

Istället för en direkt koppling till det listade ämnet bestämde sig arkitektbyrån: mlzd för en hängande ståltrappa som ser ut att sväva ovanför de ursprungliga trappstegen som en marionett.

Detta tillvägagångssätt betonar vikten av byggnaden utan att kompromissa med dess ursprungliga struktur. Detta avslöjar också rutten såväl som den rumsliga och historiska komplexiteten hos den tidigare monumentala trappan. Den översta våningen i byggnaden byggdes ut till ett utställnings- och evenemangsrum. Fokus är dock taket med det inglasade före detta flygplatstornet.

Takterrass med innovativ underbyggnad

Från början av planeringen stod det klart: tornet är idealiskt för en utsiktsterrass. Den innovativa underkonstruktionen kommer från Karle & Rubner, trädäcket i Kebony-trä ger terrassen ett sofistikerat och högkvalitativt utseende. Här erbjuds besökarna en imponerande panoramautsikt över Tempelhofer Felds vidd och dess urbana omgivning, som tidigare endast var reserverad för flygledare. Den planerade användningen av terrassen som offentligt utrymme innebar dock de högsta kraven på alla aspekter av konstruktionen, inklusive statik, lasttoleranser och vindsugmotstånd.

Takterrassen kännetecknas av en intressant tredimensionell lutning och erbjuder en attraktiv utsiktsplattform som sluttar ner till kanten över flera trappsteg.

I mitten av terrassen smalnar huvudplanet av och ytterligare mellanhöjdssteg har lagts till på sidorna. Denna krävande planering krävde en robust och hållbar underkonstruktion. Eftersom trä inte var ett alternativ som material för underkonstruktionen på grund av brandskyddsbestämmelser användes aluminiumprofiler.

Underbyggnadsskelettet, som sträcker sig över hela taket på flygplatstornet, bildar takterrassen och övergångarna mellan de enskilda trappstegen. Höjden på underkonstruktionen varierar från fem centimeter på den lägsta punkten till 70 centimeter på den högsta punkten. För att kompensera för dessa höjdskillnader användes en kombination av betong och grus. För de speciella kraven på vindlast, brandskydd och trycklast har ett innovativt koncept tagits fram av Karle & Rubner i nära samarbete med ansvariga.

Underkonstruktionen består av justerbara plaststöd som placerats på ett isolerings- och tätskikt. Dessa stöd stödjer en stödkonstruktion av aluminiumprofiler, på vilken trädäcket slutligen lades. Betongplattor ger den nödvändiga vikten vid kritiska punkter. Detta system erbjuder en hög nivå av flexibilitet vad gäller höjdjusteringar och utjämning, vilket är viktigt för att kompensera för ojämnheter i marken. Den nyutvecklade underbyggnaden kan även användas i framtida projekt eftersom den sofistikerade designen erbjuder spektakulära lösningar för terrasser under speciella förhållanden och gör det möjligt att reagera på olika strukturella förhållanden.

Sikta högt med slitstarkt trä

Vid val av material till takterrassen togs även estetiska aspekter i beaktande utöver de tekniska aspekterna.

Så beslutet för trädäcket togs mycket tidigt: Kebony Clear, som imponerar med sin hållbarhet och attraktiva utseende. Kebony är en innovativ och hållbar träsort som är idealisk för utomhusapplikationer som terrasser eller fasader.

Att använda Kebony för takterrassen på ”THF Tower” hade flera fördelar:

Den modifierade är lätt i vikt jämfört med traditionella lövträd. När den väl är installerad kräver den dessutom ingen ytterligare behandling med lack eller oljor, vilket gör den till ett miljövänligt och lättskött val. Med tiden utvecklar den en silvergrå patina som ger ytterligare djup och karaktär. Detta gör också Kebony till en idealisk lösning för platser som terrassen på THF Tower, som ständigt utsätts för väder och vind – men som ska kombinera designestetik, hållbarhet och hållbarhet i lika hög grad.

Det framgångsrika genomförandet av projektet ”THF Tower” visar på ett imponerande sätt hur historiska byggnader kan överföras till nya användningssammanhang genom riktade insatser och användning av innovativa material och konstruktioner. Det är ett utmärkt exempel på vidareutveckling och underhåll av det arkitektoniska arv som kännetecknar Tempelhof Airport. Och det är ett imponerande bevis på hur arkitektur, teknik, moderna material och historia kan arbeta hand i hand för att skapa utrymmen som inte bara är funktionella utan också estetiskt tilltalande.

Fakta:

Projekt: Tempelhof Airport | Västra huvudbyggnaden

600 m² takterrass på 26 m höjd

Rampkonstruktion med lutning i kombination med trappsteg

Trall: Kebony Clear trall

Underkonstruktion: Isostep systemskenor för montering av vindlast och brandskyddskomponenter