Nyheter

Ny multihall i Sandviken

Text: Thomas Andersson

I Sandviken bygger totalentreprenören SEHED Bygg en multihall med tre idrottsplaner och en gymnastikhall. I en sammanhållen byggnad för lagidrott, gymnastik och andra evenemang som konserter och teaterföreställningar.

– Det är tät byggnad om fem arbetsdagar, rapporterar plats- och arbetschef Robin Johansson, SEHED Bygg Gävleborg.

Den nya multiarenan uppförs vid Sandvikens legendariska idrottsanläggning Jernvallen från 1938. Då Europas modernaste.

Anläggningen och multihallen som nu är på gång med Sandvikens kommun som byggherre får en sporthall som huvudarena. Med en 20×40 meter stor idrottsplan och en läktare med plats för 1200 åskådare. En hall för även konserter, teater och andra evenemang och tillställningar.

Till huvudhallen ska läggas ytterligare två hallar med lika stora idrottsplaner. Båda utrustade för skolidrott.

Därutöver får multiarenan också ett ”Gymnastikens Hus”. Det vill säga en träningshall för bland annat gruppgymnastik och gymnastikföreningen SGA:s verksamhet.

– Sportarenan delas av mot idrottshallarna. Så du kan ha ett sportevenemang eller musikevent i sportarenan medan man har idrott och gymnastik i de andra hallarna. Alla är oberoende av varandra, fortsätter Robin Johansson.

TAK

Byggstart med bottenplatta på mark skedde i augusti 2022. Den sammanhållna huskroppen för multiarenan har sedan uppförts med en stålkonstruktion och håldäck som bjälklag. Sedan är det plåtsandwichelement som ytterväggar. Fasaderna kläds även med glaspartier som smyckas med utanpåliggande limträpelare.

– Taket är sådana här färdiga lättelement, träpapptak, från Ö-vik.

Huvudarenans läktare byggs upp med prefabricerad betong och ”läktargradänger som spänner mellan rektangulära betongbalkar”, förklarar anlitade underentreprenören och konstruktören Kåver & Målin från Uppsala.

Byggprojektet har så här långt ”flutit på bra” utan några större utmaningar.

– Markentreprenören Asfalt & Mark i Gävle håller på att med beställaren lösa hur dagvattnet ska tas om hand på bästa sätt, avslutar Robin Johansson.

FAKTA:

Tidplan: augusti 2022-augusti 2024

Byggherre: Sandvikens kommun

Totalentreprenör: SEHED Bygg Gävleborg AB

Arkitekt: Skoog Arkitekter AB

Kostnad: 250 mkr