Nyheter

NP Nilsson samlar logistik, produktion och huvudkontor i nybyggda moderna lokaler

NP Nilsson investerar stort i ett nybyggt logistikcenter samt huvudkontor. Byggnationen som är på ca 11 000 m2 färdigställdes under sommaren och företaget flyttar nu hela sin centrala verksamhet under september månad.

Verksamheten ligger fortsatt i Båstad kommun, men flyttar från centrala Grevie till Vistorps industriområde i Förslöv. NP Nilsson har 7 fysiska bygghandelsbutiker i södra Sverige, samtidigt som man driver en centraliserad bygglogistik som förser kunder och deras arbetsplatser i stora delar av Skåne och Halland.

Sedan 2017 driver NP Nilsson även en modern produktionsanläggning med huvudfokus på prefabricerade väggelement och takstolar i direkt anslutning till den nya fastigheten. NP Nilssons samlade yta för produktion och logistik i Förslöv kommer att omfatta totalt 43 000 m2, varav 15000 m2 är under tak.

NP Nilsson har haft en stark tillväxt och dubblerat sin omsättning sedan 2017. Genom investeringen ser företaget fram emot ett ta nästa steg för att utveckla företaget vidare.

– Vi har jobbat hårt de sista 5 åren för att förbereda oss, samt växa vår verksamhet tillräckligt för att kunna göra denna satsning på bygglogistik. Vi är övertygade om att det finns stora möjligheter att tillsammans med våra kunder utveckla bygglogistiken i vår region, säger Fredrik Bergh, VD på NP Nilsson.

– Vi är såklart inte ensamma om att vilja att erbjuda smartare, säkrare och effektivare leveranser – men med vårt nya logistikcenter skapar vi möjligheten att spela en avgörande roll nu när vi möter framtiden, berättar Fredrik vidare.

NP Nilsson investerar samtidigt i digitaliserad lagerstyrning, ett så kallat WMS system, för att styra och effektivisera den fysiska hanteringen på det nya lagret. Med ett WMS system följer ett uppdaterat arbetssätt som kommer generera kontroll och effektivitet av de stora flödena av byggmaterial.

Genom att samla personal inom produktion, logistik, administration och företagsledning på samma verksamhetsyta så samlas nu ca 70 av NP Nilsson nära 200 anställda.

– NP Nilsson ser fram emot att skapa en dynamisk arbetsplats som driver utvecklingen och fortsätter attrahera arbetskraft till företaget. Inte minst med tanke på vår fina placering på Bjärehalvön och närheten till tågstationen i Förslöv, avslutar Fredrik.

Foto: Hands off my tags! Michael Gaida