Nyheter

Nu påbörjas bygget av 125 hyresrätter i Trångsund

Det klassiska spadtaget med en spade uteblir till förmån för Huges minsta hyresgäster. En nedfallen gren från den naturminnesmärkta eken som finns på fastigheten ska istället få bli ett insektshotell dagen till ära.

Idag  firar man med ett annorlunda spadtag att Huge Bostäder  påbörjar byggnationen av 125 lägenheter nära Trångsunds centrum. Under året har markarbeten utförts och ett tillhörande parkeringsdäck byggs på fastigheten och färdigställs under hösten.

Miljö i fokus

– Om två år är platsen hem för hundratals personer! Dessa 125 hyresrätter är ett viktigt bidrag till allmännyttan. Miljön är i fokus, som alltid när vi bygger nytt och rustar upp våra fastigheter. Det här huset kommer klara framtidens utmaningar vad gäller hållbarhet, säger Karin Strömberg Ekström, vd på Huge.

Byggnaden ska certifieras enligt systemet Miljöbyggnad 3.2. I Miljöbyggnad jobbar man med 15 olika indikatorer, till exempel energianvändning, ljudklass samt dagsljus. Huset byggs med målet silver.

På taket kommer solpaneler monteras. Förväntningen är att solpanelerna kommer generera 45 000 kWh/år, vilket skulle täcka drygt 60 procent av totala fastighetselen under ett år.

Klart om två år

Husen kommer omfatta totalt 125 lägenheter på 34−94 kvadratmeter med öppen planlösning där alla lägenheter har balkong eller fransk balkong. Lägenheterna inreds med moderna materialval och ljusa färger.

– Det känns väldigt roligt att vi snart är klara med parkeringsdäcket och kan påbörja arbetet med hyreslägenheterna, som planeras vara klara för inflyttning hösten 2025, säger Disa Roxner, projektledare på Huge.

Naturminnesmärkt ek skyddas

På fastigheten står en drygt 600 år gammal naturminnesmärkt ek. För att den inte ska komma till skada under projektet har en skyddszon satts upp runt om eken. När bygget är klart kommer eken att hängnas in permanent med ett lägre staket för att den och naturmarken runt om den ska lämnas orörd.

Det är också från denna ek som man använder en gren som tidigare fallit på grund av snö och borrar massor av hål i – ett sätt att värna om den biologiska mångfalden och skapa bostäder till insekter.