Nyheter

Byggstart i oktober: Västra hamnområdet i Hudiksvall

Västra Hamnen Hudiksvall är ett nytt bostadsprojekt beläget i Västra hamnområdet i Hudiksvall. Projektet godkändes av kommunfullmäktige i juni 2023, med antagande av två detaljplaner. Projektet utvecklas av Västra Hamnen Holding AB, ett bolag som ägs av Jon Larsgården, och beräknas pågå i tio år från start till mål. Projektet är tänkt att börja byggas i oktober 2023, med preliminärt beräknad försäljningsstart till årsskiftet 2021/2022.

Nyckelaktörer som är involverade i Västra Hamnen Hudiksvall-projektet är Pronordic och Jon Larsgården Förvaltning, som gjorde ett stort köp av strandområdet i mars 2020. Geokonsult och Bjerking AB är också involverade i projektet och tillhandahåller ingenjörs- och konsulttjänster. Samarbetet mellan dessa företag säkerställer att projektet utvecklas med högsta kvalitetsstandard och expertis.

Projektet Västra Hamnen Hudiksvall har stor betydelse för lokalsamhället. De nya bostäder och trevliga boendemiljöer som skapas i Västra hamnområdet kommer att bidra till utvecklingen av Hudiksvall och ge attraktiva boendealternativ för de boende.

Dessutom kommer projektet att skapa arbetstillfällen för lokalbefolkningen under byggfasen och därefter. Det nyrenoverade kontorshotellet med tillgängliga kontorsrum ger också en ny plats för verksamheter i området.