Nyheter

Stockholms landmärke genomgår varsam renovering

Text: Mikael Hedlund

Vad vore Stockholm utan landmärket till sjöss, den tremastade fullriggaren HMS af Chapman. Hon byggdes som Dunboyne av Whitehaven Shipbuilding Company i Whitehaven England, sjösattes år 1888 för att trafikera Australien men köptes 1923 av svenska flottan som ändrade uppdraget till övningsskepp och namnet till Af Chapman efter skeppskonstruktören Frederic Henric Af Chapman. Nu är det dags för en stor, varsam renovering av det anrika fartyget.

Sedan 1949 är Af Chapman förtöjd vid Skeppsholmen i Stockholm och är vandrarhem åt Svenska Turistföreningen. Af Chapman är en viktig del av stadens siluett och ett av de mest återgivna vykortsmotiven från huvudstaden. Fartygets utsida visar hur ett tidstypiskt lastfartyg från industrialismens början ser ut.

Af Chapman genomgick en omfattande renovering år 2006-2008 men är återigen i behov av renovering. Skeppet är blå klassat enligt Stadsmuseums klassificering, den högsta kulturhistoriska klassningen, vilket ställer höga krav på de renoveringar som nu måste utföras. De genomförs varsamt i flera steg, rigg, däck och skrov, med hänsyn till skeppets höga kulturhistoriska– och arkitektoniska kvaliteter och är viktiga för att kunna upprätthålla säkerheten och bevara värdet. Till hjälp har byggnadsantikvarie Hedvig Schönbäck anlitats. Arbetet fotodokumenteras även av Stadsmuseet som följer upp renoveringen noggrant.

Från oktober 2021 till april 2022 renoverades riggen. De nedersta delarna av de 42 meter höga masterna restaurerades på Beckholmen och de två översta trämasterna byttes ut mot nya i stål för att spara på underhållet och öka livslängden. Både master och rår, som håller ut seglen från masterna, har målats om till den kulör som skeppet hade en gång i tiden. Även galjonsfiguren under bogsprötet har restaurerats till originalkulör. På tur står nu däcket. Från oktober 2022 till oktober i år ersätts gamla, slitna – rötskadade däcksplankor och isolering med nya material.

Sedan 1949 är Af Chapman förtöjd vid Skeppsholmen i Stockholm och är vandrarhem åt Svenska Turistföreningen.

Staffan Tjulander, projektledare på Fastighetskontoret på Stockholms stad, säger att bedömningen är, efter att ha utrett alternativen, att den renovering som nu utförs blir både enklare och billigare att utföra med fartyget vid kaj på Skeppsholmen.

– Af Chapman kommer att ligga kvar på sin plats vid Västra Brobänken på Skeppsholmen under tiden för renoveringen av däcket. Anledningen till detta är till största delen ekonomisk. Att bogsera fartyget till Beckholmen och lägga henne i docka är väldigt dyrt, därför bör detta undvikas då bättre alternativ finns, säger han.

Däcken på poopdäck (det upphöjda akterdäcket) och backdäck (det upphöjda däcket längst för ut) berörs inte vid denna renovering. I stället är det fokus på huvuddäcket och nagelbänkar som varit i sämst skick.

– Däcket tillverkas av träslaget Oregon Pine, bland vars fördelar kan nämnas att det kan levereras kvistfritt i stora dimensioner samt är mycket starkt och hårt för sin vikt. Det ytbehandlas med Boracol och kallpressad rå linolja på under– och översida.

– Nagelbänkarna utförs i Sipo Mahogny vilket är ett afrikanskt hårdträ som är vattentåligt och lämpar sig mycket bra vid tillverkning av båtar och andra delar som skall tåla hård användning. Nagelbänkarna ytbehandlas även de med kallpressad rå linolja runt om, tillägger Staffan Tjulander.

Arbetet är komplicerat och den största utmaningen ligger i att kunna kombinera traditionellt skeppsbyggande med mer modern kunskap när det kommer till att undvika exempelvis fuktproblem och rötskador.

FAKTA:

Renovering av vandrarhem i Stockholm

Tidplan: Oktober 2022 – oktober 2023

Byggherre: Stockholms Stad Fastighetskontoret

Totalentreprenör: Stockholms Reparationsvarv AB

Kostnad: 20 Mkr