Nyheter

Intea ingår tioårigt hyresavtal med Kristianstad kommun

Intea och Kristianstad kommun har tecknat ett tioårigt hyresavtal avseende en ny skola på högskoleområdet i Kristianstad.

Den uthyrningsbara arean uppgår till 1 500 kvm, med ett årligt hyresvärde om cirka 1,7 mkr. Avtalet löper över tio år fram till december 2033. Förhyrningen omfattar en tidigare vakant byggnad på den norra delen av fastigheten Näsby 34:24, belägen på Elmetorpsvägen 15. Lokalerna kommer nu att renoveras och byggas om till en anpassad skola för elever i årskurs 7–9.

– Det är jätteroligt att Kristianstad kommun väljer att förlägga en sådan viktig verksamhet här. Vi ser fram emot att skapa ändamålsenliga och fina skollokaler som de kan trivas i under många år, säger Björn Wemmenborn, vd för Intea i Skåne.

Inflyttning är beräknad till december 2023.