Nyheter

Detaljplanen för det nya bostadsområdet i Västervik går ut på samråd

Detaljplanen för det nya bostadsområdet Gåserum i Västervik med stort fokus på hållbart byggande går nu ut på samråd. Ca 200 bostäder i blandad form från radhus till högre flerbostadshus föreslås i planförslaget.

För mindre än ett år sedan släpptes nyheten att Enkla Hem förstärkte sin närvaro i kommunen Västervik genom förvärvet av fastigheterna i Gåserum, där ett nytt bostadsområde ska växa fram. Området planeras med en variation av olika upplåtelseformer och bebyggelsestrukturer som passar människor i olika livssituationer, ålder och med skilda ekonomiska förutsättningar. Intresset har sedan dess varit stort och nu går manut på samråd.

– Projektet är fortfarande i ett tidigt skede och vi är mycket glada över att kunna ta nästa steg i detaljplanprocessen. Det är ett fantastiskt läge med närhet till natur, kommunikationer, centrum, förskola och grundskola. Det finns en stor efterfrågan på nyproducerade bostäder i kommunen och vi ser mycket fram emot att driva projektet i mål tillsammans med övriga aktörer, säger Emanuel Vardi, VD för Enkla Hem.

Den 9-30 juni är detaljplanen ute på samråd i kommunen så att allmänheten kan se förslaget, lämna synpunkter och ställa frågor.

Läs mer om detaljplanen hos Västervik kommun: 

Gåserum – Västervik kommun