Nyheter

Micasa Fastigheter och Skanska fortsätter samarbetet med att utveckla fastigheten Edö 1 i Farsta strand

Micasa Fastigheter utvecklar fastighet i Farsta strand och ska bygga 106 moderna seniorbostäder för stadens seniorer. Samarbetet med Skanska fortsätter och går nu in i byggproduktion.

Micasas fastighet Edö 1 i Farsta strand renoveras och byggs om till trivsamma och trygga hyresbostäder för seniorer 65+. Två huskroppar omfattas av bygget, varav det ena huset totalrenoveras och det andra renoveras delvis. Totalt blir det 106 seniorbostäder.

– Fantastiskt samarbete i projekteringsfasen gör det möjligt att gå vidare i utvecklingen av Edö 1. Under en dynamisk och framgångsrik projektering, med återbruk och cirkulärt byggande i fokus, är det med stolthet över resultatet i samverkan som jag kan underteckna produktionen av 106 stycken bostäder för stadens seniorer. Smarta system och byggtekniska egenskaper är en framgångsfaktor för att projektet ska rymmas inom givna ekonomiska och tidskritiska ramar, säger Karl Frisell, chef Nyproduktion, Micasa Fastigheter.

Ombyggnadsarbetet kommer att bedrivas i samverkan med stort fokus på återbruk av material och minimering av byggavfall. Avsikten är att söka miljöcertifiering för projektet enligt Miljöbyggnad, nivå silver.

Bakgrund

Fastigheten Edö 1 färdigställdes 1975 och består av två sammankopplade souterrängbyggnader invid sjön Magelungen. År 2018 renoverade Micasa den ena byggnaden som omfattar Edö vård- och omsorgsboende. Nu fortsätter Micasa utvecklingen av fastigheten och tillskapar hundratalet nya seniorbostäder. Efter att arbetet är klart erbjuds seniorbostäder, vård- och omsorgsboende samt aktivitetscenter i husen.

Byggstart är 2023-06-13 med färdigställande under Q1 2025.