Nyheter

Upphandlingen av nytt reningsverk avgörs av förvaltningsrätten

Tilldelningsbeslutet för delupphandling Bygg av reningsverket har överprövats.

Det tilldelningsbeslut som skickades ut till en leverantör i delupphandlingen Bygg av reningsverket har överprövats till förvaltningsrätten av två leverantörer som lämnat anbud i upphandlingen.

Tidplanen var att bygget skulle starta i augusti 2023 men nu blir bygget senarelagt. Samhällsbyggnadsförvaltningen får invänta förvaltningsrättens dom.

Budgeten för bygget av reningsverket håller med nu kända kostnader.

Arbetet med reningsverket fortsätter med att:

Ansöka om nytt bygglov till miljö och byggnadsnämnden

Tekniska nämnden kommer att skicka in förlängning av gällande miljötillstånd till länsstyrelsen i Uppsala för nuvarande reningsverk.