Nyheter

Sveriges hetaste byggprojekt

Västra Götaland toppar och Västerås bubblar – så skulle man kunna summera topplistan över Sveriges hetaste projekt just nu. Av de nya projekt som tagit sig in på listan finns två Västeråsprojekt, dels ett nytt akutsjukhus, dels Projekt Mälarporten.

– Jag förstår att vårt projekt lockar eftersom det rymmer så många olika delar, säger Sanna Edling, projektchef Västerås stad.

Då var det åter dags att göra en djupdykning i Sveriges största projektdatabas och lista byggprojekten som är hetast just nu, våren 2023, enligt Byggfaktas kunder.

Toppen är relativt oförändrad sedan förra årets ranking. Utvecklingen av stadsdelarna Forsåker och Landvetter Södra behåller sina placeringar som etta och tvåa på Sverigelistan. Två projekt har lämnat topp-tio, Karlatornet och Kista Square Garden, och istället har två megaprojekt i Västerås bubblat upp på listan, som baseras på de mest eftersökta projekten i Byggfaktas projektdatabas.

Det nya akutsjukhuset, etapp 1, som vi hittar på sjätte plats, är ett av landets största pågående sjukhusbyggen och Region Västmanlands största investering hittills. Budgeten för byggnadsinvesteringarna ligger på 5,8 miljarder kronor.

Det nya akutsjukhuset byggs för att möta framtidens vårdbehov i Västmanland. Vårdbyggnaderna omfattar totalt 75 000 kvadratmeter i fyra huskroppar som kommer att uppföras på Västerås sjukhusområde. Det handlar bland annat om cirka 180 nya vårdplatser, 20 operationssalar och 12 IVA vårdplatser som ska tillföras. Samtidigt kommer andra byggnader att fasas ut och rivas.

– Vi bygger ett helt nytt akutsjukhus bredvid det befintliga som delvis kommer att rivas. Det gamla sjukhuset byggdes 1968-71 och lokalerna behöver successivt ersättas. I år ligger fokus på grundplattan. Nästa år börjar vi resa stommen, berättar Victoria Hörnedal, programchef, Region Västmanland.

NCC är totalentreprenörer och bygger i samverkan med Region Västmanland. Den 14 november 2022 togs det första spadtaget, och 2030 kommer sjukhuset att stå klart för de första patienterna.

Mälarporten är ett annat Västeråsprojekt som tagit sig in på listan – och precis som det nya sjukhuset är Mälarporten ett rekordprojekt för kommunen och klassas som Västerås största stadsbyggnadsprojekt någonsin. Här planeras en helt ny stadsdel med 7000 bostäder och 15 000 arbetsplatser. Här ska också det nya polishuset byggas samt annan samhällsservice i form av förskolor, skolor, parker och torg. Området är på cirka hundra hektar blir den sista pusselbiten i upprustningen av de centrala delarna, i direkt anslutning till destinationer som Steam hotel och Kokpunkten.

– Det nya resecentrumet, som ritats av den erkända arkitektbyrån BIG, utgör ett av delprojekten och blir kronjuvelen i området, säger Sanna Edling, projektchef Västerås stad.

I juni kommer beslut om delprojektet resecentrum att tas i två steg – först genomförandebeslut och sedan beslut om detaljplanen, som väntas antas den 21 juni. Busstorget vid resecentrum blir först ut vad gäller byggstarter. Här räknar kommunen med spaden i backen 2024/25. Kostnaden för resecentrum etapp 1 inklusive busstorg och allmän plats uppskattas till drygt en miljard kronor.

– Jag förstår att vårt projekt lockar eftersom det rymmer så många olika delar. Mälarporten i sig är en stor och hållbar satsning där vi bygger stad runt stationen. Vi har en stor bredd på vad som ska byggas och vad vi behöver hjälp med att genomföra. Det finns något för många att vara med och bidra med. Mälardalen, med dess närhet till Stockholm, är dessutom en utvecklingsnod som växer så det knakar, säger Sanna Edling.

Halvorsäng Logistikpark, där Göteborgs Hamn AB och Castellum utvecklar hållbara logistiklösningar på ett 270 000 kvadratmeter stort område, är också nya på topp-tio-listan sedan förra årets ranking.

Illustration: B I G arkitekter