Nyheter

Peikko har valts som leverantör för den nya utbyggnaden av Jorvi sjukhus i Finland

Peikko har valts ut som leverantör för Jorvi sjukhus nya tillbyggnad i Esbo, Finland. Beställningen inkluderar 5,4 km DELTABEAM® Green kompositbalkar och nästan 80 PETRA® Green ihåliga platthängare. Peikkos leveranser till platsen påbörjas i augusti 2023 och pågår till september 2024. Sjukhusverksamheten i de nya lokalerna beräknas påbörjas 2026.

SRV är huvudentreprenör på det 259 M€-projekt som ägs av HNS Helsingfors Universitetssjukhus. Tre arkitekter samarbetade i den femvåningsbyggnaden: Lukkaroinen Architects Oy, UKI Architects och Tähti-Set Architects Oy. Konstruktionsutformningen är utarbetad av A-Insinöörit.

Lågt koldioxidutsläpp har tagits i beaktande i detta projekt på många sätt. Solenergisystemet på plats kommer att möjliggöra koldioxidneutral energiproduktion och all utrustning i byggnaderna har valts ut med energieffektivitet i åtanke. Flexibla och mångsidiga utrymmen möjliggör justeringar under hela byggnadens livscykel, vilket stöds av det lägre koldioxidavtrycket hos DELTABEAM® Green-balkarna.

– Av Peikkos sex sjukhusbyggande som för närvarande pågår i Europa, representerar Jorvi Peikkos största projekt inom denna sektor. Det är fantastiskt att leverera DELTABEAM® Green kompositbalksystem för ett så betydelsefullt projekt. Vår kompositstruktur gav en effektiv lösning, med ett koldioxidavtryck som är hälften av det för konventionella balkar, kommenterar Topi Paananen, VD för Peikko Group Oy.