Nyheter

Byggrätt för bostäder i Borås

Kommersiella Fastigheter presenterar byggrätt för bostäder i nya stadsdelen Öresjö Ängar, ett lugnt och grönt område 5,5 km norr om Borås centrum. Bebyggelsen kommer att bestå av blandade bostadsformer, allt från flerbostadshus till villor och radhus, med varierande arkitektur.

Detaljplanen för delområde Ekbacken medger uppförande av fyra flerfamiljshus i tre plan med en total BTA om 4 605 m2 och en total BOA om ca 3 225 m2.

Byggnationen av Öresjö Ängar startades under början av 2021 och beräknas stå klart i början av 2026.

Området är uppdelat i sju olika delområden med villor/radhus, flerbostadshus och förskola med en total BTA om 55 325 m2, varav 1 500 m2 avser förskola. Delområdet Ekbacken ligger i stadsdelens mitt, i skuggan av vackra, gamla ekar och i direkt anslutning till grönområde och lekplats. Här bor man dessutom i sydvästläge med vacker utsikt mot Öresjö. Den nya stadsdelen gränsar till riksväg 42 i väster, från vilken det idag finns några mindre in- och utfarter till befintliga hus inom och i direkt anslutning till området. En resa med kollektivtrafiken in till Borås centrum tar ca 13 min.