Nyheter

Nytt trygghetsboende med Vätternutsikt i Jönköping

I Hisingstorp i Jönköping uppförs ett trygghetsboende med 6 huskroppar med Nivika Fastigheter som byggherre.

– Stommarna är precis uppe och vi håller på med takarbeten, rapporterar totalentreprenören Asplund Byggs projektchef Alf Joakimsson till Svensk Byggtidning i början på maj 2023.

Stadsdelen Hisingstorp ligger väster om Jönköping centrum. Det är här på Valhallavägen som totalentreprenören Asplunds Bygg i maj 2022 byggstartade ett projekt med sikte på ett trygghetsboende med sex huskroppar och sammanlagt 82 hyresrättslägenheter.

Två huskroppar är 7 våningar höga punkthus medan fyra huskroppar uppförs i form av stadsvillor.

Huskropparna uppförs med prefabricerad betongstomme och utfackningsväggar.

– Det är uppreglade tak av trä med papp och takpannor, tillägger projektchef Alf Joakimsson, Asplunds Bygg.

De två högre punkthusen kläds med en tegelfasad. De fyra stadsvillorna får istället fasader i träpanel.

Trygghetsboendet uppförs fokus på låg energiförbrukning och miljöcertifieringen Miljöbyggnad Silver.

Fastigheten med Jönköpings kommande trygghetsboende ligger på en höjd med utsikt över Vättern och centrala Jönköping. Ett läge med skolor och service i närområdet och 10 minuter till centrum.

Byggherren och fastighetsägaren Nivika Fastigheter är ett småländskt fastighetsbolag med fokus på ”långsiktigt ägande” och ”effektiv nybyggnation”. Med idag 182 fastigheter i framförallt Jönköping, Värnamo, Växjö, Höglandet samt på Västkusten.

Totalentreprenören Asplunds Bygg med dotterbolag, 160 anställda och Mellansverige i blickpunkten utgår från Örebro, Skövde, Jönköping och Västerås.

Det nya trygghetsboendet i Hisingstorp i Jönköping beräknas stå färdigt i juni månad 2024.

FAKTA:

Tidplan: maj 2022-juni 2024

Byggherre: Nivika Fastigheter AB

Byggentreprenör: Asplunds Bygg i Mellansverige AB

Arkitekt: Arkitekthuset Jönköping AB

Kostnad: 160 mkr

På bilden: Nivika Fastigheters nya trygghetsboende i Hisingstorp Jönköping uppförs med prefabricerad betongstomme och fasader i trä och tegel

Bild: Arkitekthuset Jönköping AB