Nyheter

De bygger vård- och omsorgsboende för Järfälla kommun

Genom en offentlig upphandling har Järfälla kommun utsett Tornstaden att ansvara för byggnationen av ett nytt vård- och omsorgsboende innehållande femtio lägenheter i Viksjö. Byggnationen planeras starta efter sommaren och inflyttning beräknas ske under våren 2025.

Byggnads AB Tornstaden Öst har fått förtroendet att ansvara för totalentreprenaden av den nybyggnation som Järfälla kommun ska uppföra i Viksjö. Gårds vård- och omsorgsboende kommer att innehålla femtio lägenheter samt gemensamhets- och personalytor. Lägenheterna fördelas på två huskroppar och på gården kommer det att finnas en ”Sinnenas trädgård” som utformas för att den ska aktivera alla sinnen hos de boende. Huset ska uppföras enligt Miljöbyggnad Silver. Byggstarten beräknas ske efter sommaren och inflyttning planeras till våren 2025.

– Vi är glada över att ha vunnit upphandlingen med ett förslag som motsvarade Järfälla kommuns krav och önskemål. Nu ser vi fram emot vårt nya samarbete och mot nästa fas i projektet för att bidra till att förverkliga kommunens vision om ett trevligt och modernt boende, säger Magnus Lundberg som är regionchef för Byggnads AB Tornstaden Öst.