Nyheter

Skanska tecknar hyresavtal för 20 300 kvadratmeter i kontorskomplexet Centrum Poludnie

Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med den amerikanska banken BNY Mellon för cirka 20 300 kvadratmeter samt 191 parkeringsplatser i den andra fasen av kontorskomplexet Centrum Poludnie i Wroclaw, Polen. Med detta kontrakt är all kontorsyta uthyrd. Resterande ytor avser service och handel, bland annat en förskola. Byggnaden är nu till 93 procent uthyrd.

BNY Mellon är verksamt på den globala kapitalmarknaden och tillhandahåller heltäckande lösningar för finansiella tillgångar under investeringslivscykeln. Wroclaw kommer att bli ett nav då banken nu konsoliderar alla lokalt anställda till ett modernt och hållbart kontor, där de kommer att stödja många av bankens enheter inom redovisning, fonder, investeringsverksamhet och teknik. Banken flyttar in i kontorsbyggnaden i april 2024.

Den andra fasen av Centrum Południe färdigställdes i januari 2023 och har utvecklats i enligt ESG-principer. Byggnaden använder uteslutande el från förnybara källor och har tekniska lösningar som möjliggör återanvändning av såväl avloppsvatten som regnvatten och som minskar energianvändningen.

Den andra fasen av komplexet har ansökt om flera certifieringar; LEED Platinum, WELL Gold for Core & Shell och WELL Health-Safety Rating.

Centrum Poludnie är Skanskas sjunde utvecklingsprojekt i Wroclaw. Ytan uppgår totalt till cirka 85 000 kvadratmeter. Den första fasen har avyttrats.