Nyheter

Fornebu Brygge

Design av Haptic och Oslo Works har avtäckts för första gången för förnyelse av Fornebu Brygge, ett läge vid fjorden strax utanför centrala Oslo som kommer att förvandla en nedlagd parkering mycket till ett globalt centrum för banbrytande för en hållbar havsekonomi. Schemat har utformats för utvecklaren Selvaag och teknikinvesteraren We Are Human, som samarbetade kring initialen koncept, fastighetsutveckling och detaljplaneförslag genom sina dedikerade utvecklingsbolag, Fornebu Brygge AS.

Den föreslagna planen underlättar ett 45 000 m2 vattenområde som har en ikonisk besöksattraktion, Fjordarium, ett lokalt, etiskt akvarium, med undervattensgallerier fokuserade på att upptäcka fjorden, och dess framtid. Detta utgör en del av ett bredare kunskapsnav av flexibla arbetsytor för marin industri och ocean-tech företag, forskare och nystartade företag.

Den föreslagna ordningen innehåller också ett marint centrum, vattensportcenter, restauranger och kaféer och en ny färjeterminal, belägen i en nyligen anlagd strandpromenad. Sammantaget skulle det utöka allmänheten tillgänglig strandlinje med 1 000 meter, och skapa två nya vikar, inklusive en 8 000 kvm offentlig park.

Ombyggnadsplanen för Fornebu Brygge utgör en viktig del av stadsutvecklingen bredare halvö, som kommer att omfatta nya bostadskvarter, kontorsbyggnader, sociala och kulturella funktioner, inklusive den nya skolan och kulturhuset, Tårnkvartalet, av Haptic Architects i samarbete med PIR2. En förlängning av Oslos tunnelbanelinje som förbinder grannlandet destinationer på Fornebu till varandra och till Oslos centrum.

Designförslaget för Fornebu Brygge har tre nyckelområden – Fjord, Wharf och Urban. Varje bär en distinkt arkitektur och skala, för att ge den övergripande utvecklingen en varierad siluett. De systemet skulle ge regionen en rad interaktioner och upplevelser vid vattnet, och en arena för innovation inom bevarande av marint liv, hållbar mat- och energiproduktion och grönt havstransportlösningar.

Fjord är tänkt som utbildningscentrum för programmet, och hem till Fjordarium som kommer att göra det ge ett fönster direkt ut i fjorden, vilket ger plats för en uppslukande besöksupplevelse. Det kommer också inkludera en restaurang och bar, galleri och evenemangslokaler, forskningslaboratorier, arbetsytor för forskare, och undervisningslokaler fördelade över och under vatten.

The Wharf, också vid strandlinjen, är utformad som en innovationsarena, med låga verkstäder och konferensfaciliteter, från en till tre våningar, tillsammans med en småbåtshamn med flytande bastur. Urban område, något tillbakadraget från vattnet, består av medelhöga arbetsrumsbyggnader som sträcker sig mellan en och nio våningar, med offentligt aktiverade bottenvåningsnivåer, sammankopplade av ett fint nät av publik utrymmen och en tillgänglig kajpromenad.

Fjordarium-byggnaden har ritats i nära dialog med Norska instituttet for vatten Forskning (NIVA) för att på bästa sätt bevara den marina biologiska mångfalden, både under vattnet och längs kusten.  Byggnaden är designad för att motstå fjordens vågor och strömmar och föra in naturligt ljus i fjorden utrymmen under vattenytan. Möjliggör unik exponering mot Oslofjorden, kommer det att fokusera på utmaningar och lösningar för att städa fjorden, som har blivit kraftigt förorenad till följd av jordbruksavfall.

Norge är unikt beläget både geopolitiskt och historiskt som en stor havsekonomi, och arkitekter har också arbetat i samarbete med We Are Human för att designa Fjordarium som både en fysisk och virtuell destination, som fungerar som en global lärplattform när det gäller att upptäcka drivkrafterna för den nya blå ekonomin och att åstadkomma en grön omställning mot miljö hållbarhet och ett regenerativt förhållningssätt till våra hav.

Planen omfattar två kulturarvsbyggnader inom Wharf-distriktet, den gamla sjöflygplansterminalen vände restaurang och det tidigare vakthuset för Sjöräddningstjänsten. Förvandlingen av befintlig parkeringsplats till ett gångbart landskap med grönytor, en tillgänglig vattenkant och en ny offentlig hamn sätter de kulturhistoriska byggnaderna i centrum i det nya sammanhanget.

Som en del av kommunens ambition om en koldioxidneutral utveckling av Fornebu ska byggnaderna baseras till stor del på träkonstruktioner och användning av kolneutral betong.  Projektet arbetar bland annat med Nordic Circles för att undersöka eventuell återanvändning av marint stål från nedlagda oljeriggar, fartyg och oljerör som strukturella och icke-strukturella komponenter i den nya byggnadsmassan

Tomas Stokke, medgrundare och regissör Haptic:

– Att arbeta med Oslo Works vår omdesign för detta vattennära läge ser ut att ge ett kulturellt utbud till denna föränderliga stadsdel, och skapa ett innovationsdistrikt som kommer att locka alla från havsforskare och haventreprenörer till lokalbefolkningen och skolbarn.

Francis Brekke, Managing Partner för Oslo Works:

– Vår vision ser ut att hjälpa till att bygga en hållbar framtid för denna nya stadsdel, och Bærums kommun och hoppas att den också kommer att spela en positiv roll i framtiden för fjordens ekosystem och ha en bredare, global inverkan på den nya blå ekonomin.

Haptic och Oslo Works har arbetat med miljökonsulter inklusive marinbiologer, klimat- och energikonsulter och regnvatten- och översvämningskonsulter om det övergripande programmet, som ska gå till planeringsnämnden före sommaren.