Nyheter

Atrium Ljungberg i nytt samarbete för att öka antalet laddpunkter

Atrium Ljungberg utvecklar stadsmiljöer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Tillsammans med kommunerna, kunder och de som bor i staden bygger man levande stadsmiljöer där kontor, bostäder och handel blandas med kultur, service, vård och utbildning.

Eways skrev ramavtal med Atrium Ljungberg 2017 vilket sedan förlängts. Nyligen har Atrium Ljungberg i samarbete med Eways och CTEK installerat flera hundra laddpunkter på köpcentret Mobilia i Malmö samt i Sickla köpkvarter i Stockholm.

– Atrium Ljungberg vill erbjuda laddning till sina hyresgäster som har kontor- och butikslokaler. Man vill även erbjuda laddning till besökare till Sickla Köpkvarter. Där rör det sig om cirka 400 ladduttag som installerats i flera omgångar, berättar Robert Hägg, försäljningschef på Eways.

Aktivt hållbarhetsarbete

Atrium Ljungbergs styrelse antog i december 2021 en ny hållbarhetsstrategi och nya hållbarhetsmål. Dessa innefattar bland annat att bolaget ska vara klimatneutralt år 2030. Man är en långsiktig aktör som tar ansvar för sin verksamhets­ påverkan på både människor och miljö.

– Atrium Ljungberg har ett aktivt hållbarhetsarbete och ledningen beslutade tidigt att man skulle vara en del av övergången till elbilar genom att erbjuda laddning åt kunderna, säger Robert Hägg.

Nanogrid som standard

Plattformen som Atrium Ljungberg använder sig av har hela tiden kommit från CTEK. De modulära laddarna fungerar bra vid köpcenter och gör det möjligt att ha en fast sladd och ett uttag på boxen. Atrium Ljungberg har valt att använda sig av dubbla uttag i så stor utsträckning som möjligt.

– I början lastbalanserade vi mellan uttagen men numera har vi som standard att använda oss av Nanogrid. Atrium Ljungberg är nöjda med både laddstationerna och samarbetet med Eways och CTEK, förklarar Robert Hägg.