Nyheter

Storsala förvärvar ytterligare fastigheter i Gävle

Storsalafastighetsförvaltning Orlando Villacrez Enstadiggrund Storsala har ett tydligt fokus på lönsam tillväxt och på att bredda sitt erbjudande. Genom förvärv av två nyproducerade bostadsfastigheter kompletterar bolaget sitt befintliga bestånd i centrala Gävle. Värderingen av fastigheterna uppgår till 250 mkr. Köpet innebär att Storsala startar ett nytt affärsområde för utveckling och förvaltning av fastigheter.

Storsala har förvärvat två bostadsfastigheter i centrala Gävle som omfattar totalt 97 lägenheter.
Den ena fastigheten är ett höghus med 15 våningar och 58 lägenheter. Den andra fastigheten är ett intilliggande hus bestående av sex våningar och 39 lägenheter. Den totala uthyrningsbara arean för de båda husen är 6 079 kvadratmeter. Bruttoarean uppgår till 7 856 kvadratmeter. Husen ligger intill de fastigheter som Storsala sedan tidigare förvärvat under slutet av 2022.

– Vi ser fram den fortsätta utvecklingen av dessa redan välförvaltade fastigheter, som passar bra in i vårt befintliga bestånd. Gävle är en stad som växer och är i behov av bostäder, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.

– Vi ser att marknaden är fördelaktig för oss på köparsidan just nu och att det är rätt läge att växla upp. Det nya affärsområdet stärker vår affärsmodell genom att bredda erbjudandet och samtidigt skapa en lönsammare och stabilare verksamhet. Vi har ett evighetstänk när det kommer till våra strategier om att äga och förvalta fastigheter, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.