Nyheter

Bostadsprojektet Nicolinehus ger stadsliv till Aarhus

På ett unikt läge mellan Aarhus Marina och stadens hamnbad är bostads- och kommersiella projektet Nicolinehus den sista biten i utvecklingen av Aarhus Ø:s första etapp – mitt mellan staden och bukten. Nicolinehus utvecklades från början med ett tydligt mål att tillföra mer stadsliv och stadskvalitet till Aarhus Ø till glädje för både invånarna och den omgivande staden.

En byggnad som en katalysator för stadslivet

Stadsliv och livskvalitet har från början varit de centrala värdena i utvecklingen av Nicolinehus, som skapats av Bricks och AART med en tydlig vision att utforma en byggnad som sträcker sig utanför det egna byggfältet och som bidrar till utvecklingen av hela Århusön som stadsdel och Århus som stad.

– Stadsliv och människor har stor betydelse för hur attraktiv en stadsdel är och därmed för värdet på de byggnader som ligger där. Aarhus Ø består i första hand av bostäder i ett mycket attraktivt läge och när vi tillsammans med Bricks formulerade de första visionerna för Nicolinehus var det med en tydlig vilja att skapa en byggnad som med en mix av funktioner ska bidra till att skapa mer liv i Aarhus Ø alla tider på dygnet, säger Anders Strange, som är CCO och partner i AART.

Nicolinehus har tagits fram utifrån erfarenheter från bl.a. Lagren, som även finns på Aarhus Ø, där AART med sitt evidens- och effektorienterade arbetssätt samlar dokumentation om hur den byggda miljön kan användas strategiskt för att skapa positiva förändringar för både användare, uppdragsgivare och samhället i stort. .

Stads- och bostadskvalitet ökar fastighetsvärdet

Nicolinehus innehåller en kombination av ägar- och hyresbostäder, kontor, butiker, caféer, restauranger, parkeringsgarage, livsmedelsbutik och en stor, livlig saluhall på bottenvåningen med drygt 15 matställen, dit folk strömmar både under dagen. och på kvällen. För att blåsa liv i området delas byggnaden i två av en ny stadsgata med bl.a. butiker och entré till saluhallen.

– Förutom att skapa stadsliv och stadskvalitet i och kring Nicolinehus har det också varit en tydlig ambition att skapa livskvalitet genom den byggda miljön för människorna som bor i och runt byggnaden. Studier visar att ca. 55 % av danskarna anser att deras hem har stor betydelse för deras livskvalitet[1]. Samtidigt vet vi att parametrar som gröna uteplatser, läge, buller, ljus, utsikt, butiker och verksamheter samt närhet till kusten är några av de saker som bidrar till kvaliteten på staden och boendet och därmed till bostadsvärdet. Nicolinehus möter många av byggnadens och områdets invånares behov, säger Anders Strange som tillägger att försäljningen av de 181 ägarlägenheterna överträffade alla förväntningar, allt sålde slut innan bygget var klart.

På grund av byggnadens karaktäristiska trappform är alla bostäder optimalt utformade med hänsyn till till exempel utsikt, dagsljus och stora privata uteplatser.

– Vår ambition att bidra till staden och bostadskvaliteten på Århusön har uppfyllts och intresset för Nicolinehus har varit överväldigande. Jag har inte upplevt något liknande under mina 20 år i branschen. Alla kvadratmeter var uthyrda och alla ägarlägenheter såldes innan bygget var klart. Det stora intresset för Nicolinehus motiverades av projektets läge, arkitektur, kvalitetsmaterial och samspelet med den omgivande staden via de utåtvända funktionerna, säger Martin Busk som är fastighetsdirektör.

Byggd för att hålla

Nicolinehus har utvecklats med ett långsiktigt perspektiv i relation till både socialt, ekonomiskt och miljömässigt värdeskapande. De 45 000 kvm. stora byggnader är byggda i rött tegel, som är ett material med lång livslängd, vacker patina och som tål de vind- och väderförhållanden som det unika läget innebär.

– Vi har skapat en byggnad som med sin kvalitet också kan finnas här om 100 år, och som över tid kan anpassas till användarnas och samhällets föränderliga behov. Vi har haft ett fantastiskt samarbete med Bricks som har förstått värdet av att investera i lösningar som även långsiktigt skapar värde, avslutar Anders Strange.

Nicolinehus har utvecklats av Bricks i nära samarbete med AART, Schønherr, NIRAS, Rambøll och NCC Denmark

Om Nicolinehus

Plats: Århus, Danmark

Byggare: Tegelstenar

Storlek: 45 000 kvm

Status: Noterad 2023

Arkitekt: AART

Landskapsarkitekt: Schønherr

Kundrådgivare: NIRAS

Ingenjör: Rambøll

Huvudentreprenör: NCC Danmark

Foton: Niels Nygaard