Nyheter

Titanias detaljplan i Vallentuna vinner laga kraft

Titanias detaljplan ”Del 2 av Rickebyhöjd” invid Vallentuna centrum omfattande 76 st bostäder i flerbostadshus har nu vunnit laga kraft.

Projektets byggrätter ligger inom fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48, som Titania äger sedan tidigare, samt Vallentuna-Mörby 1:310 som ägs av det kommunala bolaget Össebyhus med vilket Titania har ett avtal om förvärv av byggrätter vid en lagakraftvunnen detaljplan.

Wojciech Wondell, COO på Titania:

– Detaljplanen har vunnit laga kraft efter en snabb och effektiv process och vi är mycket nöjda med hur samarbetet med Vallentuna kommun och Össebyhus har fungerat. Projektet är passar perfekt för Titania med små hyresrätter 250 meter från spårbunden trafik. Efterfrågan på denna typ av hyresbostäder i Storstockholm är fortsatt stark och vår prognos är att projektet ger bra lönsamhet, räknat på avkastning på kostnader, även i dessa tider med högre produktions- och räntekostnader.

– Vi ser framemot byggstart redan i år och ett färdigställande under 2025 då vi ser gynnsamma förutsättningar för att komma ut på marknaden. Antalet färdigställda bostäder har visserligen hållit hög takt både 2022 och 2023 men däremot har det skett en kraftig inbromsning av byggstarter under dessa år. Allt annat lika medför detta en minskning av antalet färdigställda bostäder under åren framöver med start på minskningen under 2024. Med denna prognos tror vi på stark efterfrågan på bostäderna i detta projekt när det är färdigställt under 2025.