Nyheter

De första etapperna 52 nyproducerade hyresrätter i Horns Strand i Västervik

Enkla Hem planerar i de första etapperna 52 nyproducerade hyresrätter i det nya kvarteret Horns Strand i Västervik. 

I det nya kvarteret Horns Strand som ligger på stranden till Örserumsviken i Västervik planerar Enkla Hem att bygga totalt ca 130-150 bostäder. Etapp 1 och 2 som projekteras i nuläget planeras det för 52 hyresrätter.

– Tidigare hade vi tillsammans med vår JV partner i projektet planerat för bostadsrätter i etapp 1 och 2 men pga. rådande marknadsläge så har vi tänkt om och planerar för hyresrätter vilket är även en del av vår kärnverksamhet dvs. äga och förvalta hyresbostäder. I samband med detta valde vi att lösa ut vår JV partner och äger numera projektet till 100% i egen regi. Vi är väldigt glada att kunna presentera detta för Västerviksborna med hänsyn till rådande marknadsläget där hela branschen befinner sig i ett mycket tufft läge efter den senaste tiden kostnadsökningar samt att det råder bostadsbrist i kommunen, säger Emanuel Vardi, VD för Enkla Hem.

Förhoppningen är att första spadtaget för etapp 1 kan tas hösten 2023 och att de första hyresgästerna kan flytta in hösten 2024. Våningen & Villan som är en del av Croisette kommer att förmedla dessa hyresrätter och om man är intresserad så kan man redan nu anmäla sitt intresse genom att kontakt Eddi Rockström på Våningen & Villan.

Fastigheterna kommer att vara låghus 2-våningar med loft och lägenheterna kommer att finnas i 2- 4 rok. Fokus på hållbarhet kommer att genomsyra hela projektet, vilket bland annat innebär en låg energianvädning, god ventilation och inomhusklimat mm.

– I projektet tänker vi hållbarhet hela vägen. Exempelvis planerar vi för bergvärme, solceller på taken, elbilsladdning, FTX ventilation och vi tittar även på att använda oss av GEO-FTX. Detta innebär att vi nyttjar både värme och kyla i marken för att erhålla en behaglig inhomhustempratur under hela året, säger Emanuel Vardi.