Nyheter

De förvärvar byggrätt från Partillebo i nya simhallskvarteret

AF Gruppen och Kynningsrud Bostäder har nyligen förvärvat en byggrätt i simhallskvarteret i centrala Partille från kommunägda fastighetsbolaget Partillebo. Byggrätten omfattar ca 70 bostäder som kommer att säljas som bostadsrätter. Totalt innehåller kvarteret 165 bostäder och övriga bostäder blir hyresrätter.

Förvärvet är ett viktigt steg i förverkligandet av simhallskvarteret, granne till Partille Arena. Här byggs en unik kombination av simhall, verksamhetslokaler och bostäder.

Kvarteret är det femte nya kvarteret i Partille Port, en central del av Partille som är i full färd att omvandlas till en levande och inbjudande stadsdel.

Komplext samarbetsprojekt

Kvarterets kombination av simhall, lokaler och bostäder gör projektet extra komplext, både byggtekniskt och planeringsmässigt. För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan projektutvecklare, byggentreprenörer och beställare.

− AF och Kynningsrud är två stabila företag med stor erfarenhet av projektutveckling i samverkan. Vi har en gemensam vilja att göra något väldigt bra för området, säger Åsa Friis, projektchef för Partillebo.

Partillebo kommer under våren att gå ut med en anbudsförfrågan på den del av fastigheten som innehåller simhall, hyresrätter och verksamhetslokaler. Byggstarten av dessa delar beräknas ske våren 2024.

Kompletterar Partilles bostadsutbud

De 70 bostadsrätterna har planerad säljstart 2024/2025. Lägenheterna varierar i storlek från ett till fem rum. Två byggnadskroppar får fem våningsplan och en får nio våningar samt vind.

– Partille är en expansiv kommun och den utveckling som nu sker i Partille centrum är väldigt intressant. Här har vi möjlighet att skapa nya bekväma bostäder i en stimulerande miljö med både kultur, sport och naturupplevelser. Och dessutom är det nära till service och handel, säger Olof Olausson, vd Kynningsrud Bostäder.

– Vi utvecklar alla våra bostäder i samverkan med partners, som kan tillföra projekten nya idéer och ny kompetens, säger Hans Östling, vd för AF Projektutveckling. För närvarande samarbetar vi med Kynningsrud i ett bostadsprojekt i en annan av Göteborgs kranskommuner, och vi ser nu fram emot vårt första gemensamma projekt i Partille.

Byggstarten av bostadsrätterna beräknas ske under 2026 och under 2027 väntas hela kvarteret stå klart.

Fakta simhallskvarteret:

Simhall, verksamhetslokaler och 165 bostäder

Planerad byggstart 2024

Säljstart bostadsrätter 2024-2025

Färdigställt 2027

Partillebo AB äger och förvaltar cirka 3 900 bostäder och cirka 230 000 kvm lokaler i Partille. Kommunen är Partillebos största kund som lokalhyresgäst. 

www.partillebo.se 

AF Projektutveckling utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i nära samarbete med kommuner och partners. Vi förvärvar utvecklingsbar mark och skapar attraktiva platser för att leva, bo och arbeta. Bolaget ingår i AF Gruppen Sverige med 1 000 medarbetare och en omsättning på 7,5 miljarder SEK.

www.afgruppen.se

Kynningsrud Bostäder utvecklar bostäder och bostadsområden – och alltid med kundens behov i fokus. Bolaget ingår i Kynningsrudkoncernen, en väletablerad aktör inom fastighetsutveckling, bygg, lyft och transport i Skandinavien, med 450 medarbetare och en omsättning på 1,5 miljarder SEK. Varje dag arbetar vi med att lyfta högt, bygga hållbart och förvalta förnuftigt, hela tiden med visionen ”Glädjen är att vara till nytta”. 

www.kynningsrud-bostader.se.

PÅ bilden: Simhallskvarteret i centrala Partille. De kommande bostadsrätterna är skuggade på bilden

Illustration: Norconsult