Nyheter

Två LINK-skolor nominerade till Årets skolbyggnad: Flakstad barn- och ungdomsskola och Kronstad förskola

För sjunde året i rad kommer Nohrcon att prisa årets skolbyggnad. Många inspirerande och bra lärmiljöer har byggts eller renoverats runt om i landet de senaste åren och Nohrcon vill sätta fokus på de som har gjort det extra bra genom att dela ut priset ”Årets skolbyggnad”.

LINK är arkitekten bakom två av de nominerade skolorna i år; Flakstad grundskola och gymnasieskola i Lofoten och Kronstad förskola i Bergen, Norge. De två skolorna kämpar mot den vackra Stangalandsskolan i Karmøy kommun, som ritades av HLM Arkitektur tillsammans med 3RW arkitekter.

Flakstad grund- och gymnasieskola

På mindre än ett år var skolan i Lofoten uppförd och invigd, tack vare gott samarbete i projektgruppen och med en engagerad uppdragsgivare. Utsatt mot havet, i en förlängning av den vidsträckta Rambergsanden i ett grovt och vackert landskap, glider Flakstad grund- och gymnasieskola in i terrängen. Sammanhållningen med det storslagna landskapet tydliggörs genom byggnadens form och fasadens variation.

Byggnaden är utsatt för vind och stora naturkrafter och väderförhållandena har varit centrala för utformningen av byggnaden för att skapa en skola med stort fokus på lokal klimatanpassning. Skolbyggnaden har en långsträckt utformning med en krök som definierar olika rum runt skolan och som skapar skyddade utomhusytor oavsett vindriktning i landskapet.

https://linkarkitektur.com/no/prosjekter/flakstad-barne-og-ungdomsskole

Kronstads förskola

Det senaste året har Kronstads och Hunstads skolor totalrenoverats, och förbinds nu med en sluten gångbro som utgör Kronstads förskola. En viktig del i processen i projektet har varit att fortsätta identiteten för de två olika byggnaderna, två byggnader från 50- respektive 70-talet. Byggnadernas fina kvaliteter har tagits fram och valet att återanvända och sanera, snarare än att riva, är ett viktigt sätt att nå klimatmålen.

Ett unikt färgkoncept har tagits fram för skolan och medvetet färganvändning ska ge enkel orientering i byggnaden.

Det nya harmonierar med det befintliga, för att skapa igenkänning och öppenhet. Spången är med sina fräscha färger och lätthet ett viktigt element för att knyta ihop de två byggnaderna och skapa en identitetsmarkör. Bron är också det mest synliga inslaget i rehabiliteringen.

Multiconsult har ansvarat för landskapsarkitektur och ett antal rådgivande ämnen i projektet.

https://linkarkitektur.com/no/prosjekter/kronstad-oppveksttun

Läs mer om Norhrcon och priset här:

https://nohrcon.no/informations/karing-av-arets-skolebygg-2023-tre-prosjekter-kjemper-om-prisen-og-avstemningen-er-apen/