Nyheter

Piteå kommun och Trafikverket tävlar tillsammans om arkitekters intresse

Piteå är en av fem svenska orter som deltar i den internationella arkitekttävlingen Europan. Piteå kommun och Trafikverket hoppas genom tävlingen få värdefull inspiration kring framtida stadsplanering och planeringen av Norrbotniabanan.

Under sommaren 2021 fick Trafikverket uppdraget av regeringen att påbörja planeringsarbetet för sträckan Skellefteå-Luleå. För Piteå kommer den nya järnvägen att ha stor betydelse för fortsatt utveckling av centrala Piteå och den intilliggande stadsdelen kring Sörfjärden och Södra Hamn. Det är det området som Piteå deltar med i tävlingen.

Men hur kan området utformas på ett bra sätt samtidigt som en ny järnväg ska anläggas och staden växer? Det är precis den frågan som deltagarna i den internationella arkitekttävlingen ska jobba kring. Tävlingsförslagen ska presentera ett genomtänkt stadsbyggnadskoncept som även innehåller förslag på placering och utformning av ett resecentrum.

Piteå kommun och Trafikverket deltar tillsammans i tävlingen – Piteå kommun utifrån stadsutveckling och Trafikverket utifrån sitt uppdrag av regeringen att planera bygget av järnvägen. Stora delar av området ligger inom den beslutade korridoren för Norrbotniabanan. Att delta tillsammans har stora samordningsvinster.

– Vårt samarbete blev två pusselbitar som föll bra ihop. Att vi kan göra det här tillsammans ger oss ett tätare samarbete, insyn i varandras perspektiv och säkerställer gemensam riktning, säger Florian Steiner, stadsarkitekt på Piteå kommun.

– Norrbotniabanans dragning genom Piteå kan bidra till en positiv stadsutveckling och ge nya möjligheter för både pendlare och godsindustrier att välja tåget. Genom tävlingen hoppas vi på att få se visioner för hur barriärer kan överbryggas så att staden och området vid Sörfjärden kan fortsätta utvecklas, säger Pär Fleuron, projektledare, Trafikverket.

Förhoppningen är att få in många tävlingsbidrag som kan ge inspiration och goda lösningar.

– Det kommer att bli en förändring i stan som berör många. Det finns många frågetecken att reda ut och här behöver vi verkligen tänka till. Tanken med att vara med i tävlingen är att få in förslag som på något sätt kan vara värdefulla i ett fortsatt arbete, säger Florian Steiner.

Fakta om arkitekttävlingen:

Tävlingen är en internationell arkitektur- och stadsbyggnadstävling för team med deltagare under 40 år. Tävlingen hålls vartannat år, och temat för denna omgång är Living Cities (levande städer).

Deltagarna har tillfälle att besöka Piteå i maj för att bilda sig en uppfattning av tävlingsområdet. I slutet av juli skickar deltagarna in sina tävlingsbidrag, och därefter följer ett juryarbete under hösten. Vinnarna utses i december och efter det finns möjligheten att fortsätta utveckla tävlingsbidragen tillsammans med Piteå kommun och Trafikverket.