Nyheter

Nacka Grace – ett kvarter som byggs med K-Prefabs betongstomme

I centrala Nacka uppför Wallenstam ett kvarter bestående av 169 hyreslägenheter och 12 lokaler. K-Prefab levererar betongstommen till detta nya kvarter som byggs i 1920-talsklassicistisk stil.

K-Prefabs kund och entreprenör i projektet är Noccon AB. Husen i kvarteret Nacka Grace blir 6 våningar och 2 garageplan. Projektet miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver 3.1.

En viktig faktor i valet av stomleverantör, menar Wallenstam är att K-Prefab tillhandahåller klimatförbättrad betong.

– Vårt stomkoncept Hållbara hem består av standardiserade komponenter som ger ett effektivt och fuktsäkert byggande där alla delar monteras på kort tid till en komplett stombyggnad. Du får en stabil stomkonstruktion med minimalt underhåll och en energieffektiv betongstomme som uppfyller höga miljökrav, säger Mattias Bagge, Regionchef Öst K-Prefab AB

Montage av betongstommen startar i april. Inflyttning beräknas ske under 2024.

K-Prefab är en komplett stomentreprenör som bygger och utvecklar framtidens hållbara flerfamiljsbostäder, kontor, offentliga byggnader samt industri- och lantbruksbyggnader med våra stomkoncept. Vi är en rikstäckande aktör med åtta produktionsanläggningar runt om i Sverige. K-Prefabs fokus på miljömässigt hållbara betongstommar har vunnit marknadens erkännande och verksamheten är certifierad enligt ISO 14001. Våra engagerade och kompetenta medarbetare är vår främsta tillgång i en effektiv organisation som säljer, projektleder, projekterar, tillverkar och slutligen monterar våra betongstommar. Bolaget sysselsätter omkring 600 anställda och omsättningen uppgår till över 1,2 miljarder kronor.

Sedan 2021 är verksamheten en del av K-Fastkoncernen.