Nyheter

Bygger ny produktionsanläggning för MTC Powder Solutions

Konsortiet Sinnab, HMB Construction och Bodén mark & anläggning har fått uppdraget att bygga en ny produktionsanläggning för MTC Powder Solutions (MTC PS), världsledande tillverkare av stålkomponenter för industrin.

Projektet omfattar en industrihall med tillhörande kontorsutrymmen med en totalyta på 9 000 m² och en tomtyta om drygt 32 000 m².

Den nya toppmoderna anläggningen byggs i Eriksberg, Hallstahammar, och kommer producera stålprodukter tillverkade via het isostatisk pressning (HIP) av metallpulver till de mest krävande branscherna runt om i världen, till exempel inom kraftproduktion.

Projektet genomförs som en samverkansentreprenad i ett konsortium med kompletterande kompetenser från HMB Construction, Sinnab och Bodén mark & anläggning.

– Det känns väldigt bra att i dessa tider kunna hålla nere totalkostnaden för projektet genom ett nära samarbete mellan beställaren och konsortiet, säger Magnus Nyström, vd MTC Powder Solutions.

Sinnab ansvarar för husöverbyggnad inklusive stomme och tak, HMB står för betongarbeten, invändiga stomkompletteringar och installationer medan mark- och grundförstärkningsbetena utförs av Bodén mark & anläggning.

Markarbetena beräknas starta i dagarna och följs av betongarbeten i maj.

MTC PS https://www.mtcpowdersolutions.com/

Sinnab https://sinnab.se/

HMB Construction https://www.hmbcon.com/

Bodén mark & anläggning http://bodenmark.se/

På bilden: MTC Powder Solutions uppför ny produktionsanläggning i Hallstahammar

Illustration: Rithuset Arkitektkontor i Västerås.