Nyheter

Castellums nya kontorsfastighet i Nyhamnen i Malmö

Text: Gösta Löfström

Castellums nya kontorsfastighet i Nyhamnen i Malmö, som är överlämnad och nu håller på att inredas, ska certifieras enligt BREEAM Outstanding och Well Platinum. Det är en stor byggnad som rymmer 1500 kontorsarbetsplatser.

Byggprojektet har namnet Sjustjärnan och avser en kontorsbyggnad om 36 000 kvadratmeter bruttoarea med plats för 1500 till 1700 arbetsplatser. Byggnaden ligger mellan Carlsgatan och Vintergatan i den nya stadsdelen Nyhamnen med Frihamnen i norr och spårområdet till Malmö Central i söder.

Fastighetsbolaget Castellum anlitade arkitektfirman Kanozi och Daniel Hohenthal, chefsarkitekt och en av fyra huvudägare på Kanozi, berättar så här:

– Det här projektet har förstås varit en stor utmaning. Dels genom att vi hade stora förväntningar och önskemål från både vår uppdragsgivare Castellum, en blivande stor hyresgäst, politiken och stadsbyggnadskontoret. Dels själva byggnationen, ett stort och komplext hus på en central tomt i Malmö som ska stå för mesta möjliga öppenhet och samtidigt präglas av mycket säkerhetstänk.

Öppet trapphus och midjor i fasaden

Byggnaden är cirka 150 meter lång och som mest 35 meter bred. Den är genombruten för passage i markplan på mitten, där det också finns ett centralt och öppet trapphus som är husets hjärta. Med hjälp av ett par midjor i byggnaden skapas variation och mesta möjliga ljusinsläpp i kontorslokalerna.

– Det är en stor byggnad med variation i fasadens uttryck med in- och utdrag i bottenvåningen som skapar variation och utrymmen längs gatorna så att det händer något med den långa fasaden, säger Daniel Hohenthal.

Byggnaden har sex kontorsvåningar över en mycket utåtriktad och publik bottenvåning innehållande en galleria med restaurang för allmänheten, ett gym och en allmän passage som dagtid är öppen för allmänheten. I denna mittersta del av kvarteret finns också ett torg på botten och en skulpterad och förskjuten central mötestrappa med en tydlig idé om att samla mycket av husets rörelser där det är lätt för människor att se varandra på håll.

Exteriört är det dubbelskalsfasader mot väster och söder, med både fasta och rörliga solavskärmningar.

– Tanken med dubbelfasaden är att leva upp till både energikrav och krav på dagsljus in i lokalerna, säger Daniel Hohenthal.

Den östra delen har prefabväggar klädda med skärmtegel och mot norr är det en enkelskalsfasad med glaspartier.

Balkonger för djur och växter

Balkonger har byggts som utblick med en miljö skapad för växtlighet, fåglar och insekter. På takterrasser finns mycket grönska och plats för umgänge, utegym och utsikt över staden, men också på begäran utrymme för arbetsplatser utomhus.

– En viktig del i projektet har varit att skapa så attraktiva lokaler som möjligt med högsta komfort, lokaler som skapar välbefinnande, lust att arbeta och bästa möjliga förutsättningar för dem som arbetar där, en miljö som främjar möten och samarbete, säger Daniel Hohenthal.

Anna Björklund, som är projektutvecklingschef vid Castellum, beskriver bygget så här:

– Projektet är ett av Castellums största egenutvecklade projekt och vi är mycket stolta över resultatet. Vi har hela tiden arbetat efter devisen att vi skall skapa ett skrytbygge ur hälso- och hållbarhetsperspektiv. Huset är energieffektivt, har solceller på taket, har mycket bra belysning för arbete, har takterrass för rörelse, bra cykelparkering i markplan och plan 2 och en magiskt fin trappa i atriet att röra sig i.

Projektet kommer att certifieras i högsta certifieringsnivå BREEAM Outstanding och WELL V2 Platinum. Hyresgäster i huset är: E.ON, Nordic Wellness (gym), ISS (restaurang) och Castellum (lokalkontor Malmö)

FAKTA

Byggherre: Castellum

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

Arkitekt: Kanozi Arkitekter

Kostnad: 1,1 miljarder SEK

Byggtid: Maj 2020 – januari 2023

På bilden: Castellums byggnad är genombruten för passage i markplan på mitten där det också finns ett öppet trapphus som är husets hjärta

Bild: Kanozi