Nyheter

Hyresgästföreningen: ”Staten måste aktivt stötta bostadsbyggandet med förmånliga bygglån”

”Kraftfulla reformer krävs om inte bostadsbyggandet ska kollapsa, skriver Rikard Ljunggren från Fastighetsägarna. Och där är vi helt eniga. Sen följer en lista på reformer som är allt annat än kraftfulla och som inte kommer lösa de strukturella problem som plågar den svenska bostadsmarknaden.”

Det skriver Martin Hofverberg, chefekonom Hyresgästföreningen i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

Replik

10/3 Kraftfulla reformer krävs om inte bostadsbyggandet ska kollapsa

”Ljunggren har rätt i att finansiering är A och O. I Sverige har vi i huvudsak en privat bostadsfinansiering vilket betyder att det är berörda hushåll och företag som bekostar bostadsproduktionen med egna medel, och till en avkastning som motsvarar dess risk.”

”Den här modellen för bostadsfinansiering har prövats i 30 år och dess facit är nedslående. Sen 1994 har det i genomsnitt färdigställts 25 000 bostäder per år. Perioden före, 1945-1993, då staten var aktiv med finansiering och styrning av kommunerna, färdigställdes i genomsnitt 65 000 bostäder per år.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/staten-m%C3%A5ste-aktivt-st%C3%B6tta-bostadsbyggandet-med-f%C3%B6rm%C3%A5nliga-byggl%C3%A5n-1.94757290