Nyheter

SMHI flyttar till nytt uppglasat kontor på Nya Varvet i Göteborg

Text: Thomas Andersson

På området Nya Varvet i Göteborg bygger Fastighetsförvaltningsbolaget Källfelt ett nytt kontorshus för SMHI. Byggstart med rivning, schaktning och markarbeten skedde sommaren 2022.

– Mycket inspiration för husets utformning kommer från att det står i en gammal varvsmiljö och tidigare militäranläggning, säger ansvarige arkitekten Tobias Fasth på Spring Arkitektkontor i Göteborg.

Området Nya Varvet i Göteborg ligger vid mynningen av Göta Älv. En före detta örlogshamn och varvsområde med idag privatbostäder och olika sorters civil verksamhet. Det är här som byggherren och fastighetsförvaltaren Källfelt med hjälp av totalentreprenören Brixly uppför en ny kontorsbyggnad för den kommande hyresgästen SMHI.

– En till stor del uppglasad byggnad med fönsterband och tegelband som täcker bjälklagen. En gedigen byggnad med gedigna material som ska stå väldigt länge!

Så beskriver ansvarige arkitekten Tobias Fasth, Spring Arkitektkontor, det blivande kontorshuset på Nya Varvet och tillägger:

– Vi tog över projektet från Semrén & Månsson Arkitekter. Visserligen gjorde vi det i ett tidigt skede, men redan då var en hel del av sakerna redan satta.

SMHI:s nya kontorsbyggnad ska med sina 3800 kvadratmeter – fördelade på tre plan plus vind med teknikutrymme – stå klar sommaren 2023.

På markplan blir det en laboratorie- och bojverkstad som stöd för SMHI:s s verksamhet i Nordsjön. Med bojar för att samla in data och mäta exempelvis havsströmmar, föroreningar, temperatur och olika typer av förändringar i havsmiljön. Vilket kräver lokalmässiga förutsättningar för reparation och underhåll av bojar och annan utrustning.

Kontorsbyggnadens andra våning får en mer konventionell kontorsutformning med ytor och planlösningar för möten och konferenser.

Den tredje våningen blir framförallt meteorologernas plan. Här blir det ett öppet kontorslandskap med tv-skärmar och framtagning av väderprognoser och väderkartor. Men också egna rum för Sveriges Radio för utsändning av väderrapporter i etern.

Men, betonar arkitekt Tobias Fasth, det här betyder inte att kontorsbyggnadens utformning för all framtid är låst och fixerad för just SMHI:s behov och verksamhet.

– Byggnaden utformas så att den framöver också ska kunna fungera för andra hyresgäster, inte enbart för SMHI. Källfelt som fastighetsägare har ett väldigt långsiktigt perspektiv på ägandet av sina byggnader och vill att den här ska kunna stå där i 200 år, precis som de andra byggnaderna runt omkring på Nya Varvet.

När SMHI:s kontor i Malmö lades ned flyttade en del av personalen till Göteborgskontoret, som då blev för trångt.

När den nya glasade kontorsbyggnaden är inflyttningsklar på Göteborgseskaderns Plats 3 lämnar SMHI sitt gamla Göteborgskontor på Sven Källfelts gata, också det på området Nya Varvet i stadsdelen Västra Frölunda.

FAKTA:

Tidplan: augusti 2022-juli 2023

Byggherre: Källfelt Byggnads AB

Totalentreprenör: Brixly AB

Arkitekt: Spring Arkitektkontor

Kostnad: 70 mkr

PÅ bilden: SMHI:s nya kontorsbyggnad på Nya Varvet i Göteborg är inspirerad av kringliggande varvs- och örlogsmiljö.

Bild: Källfelt AB