Nyheter

Inbjudan till markanvisningstävling i Norrtälje Hamn

Nu bjuder Norrtälje kommun in till markanvisningstävling för bostadsrätter i 4–5 våningar i unikt läge i kvarter 13B Färjan. Kvarteret ligger i Norrtälje Hamn som är stadens nya stadsdel som när hela stadsdelen är klar kommer ha över 2 000 bostäder, hotell, förskola, butiker, restauranger och ett havsbad vid piren.

I Norrtälje Hamn pågår omvandlingen från det tidigare hamn- och industriområdet till en levande och hållbar stadsdel som fördubblar stadskärnan. Den nya stadsdelen kommer att inrymma över 2 000 bostäder, hotell, livsmedelsbutik, förskola och många verksamhetslokaler i markplan. Norrtälje Hamn blir en direkt förlängning av Norrtäljes befintliga stadskärna. Utbyggnaden av stadsdelen har idag kommit halvvägs.

Inbjudan till markanvisningstävling

Nu bjuder Norrtälje in till markanvisningstävling för kvarter 13B med inriktningen bostäder med bostadsrätt. Bostäder kan byggas i 4–5 våningar ovan gatuplanet, på cirka 10 000 – 13 000 kvm ljus BTA.

Unikt läge i Norrtälje Hamn

Kvarter 13 Färjan i Norrtälje Hamn har ett unikt läge intill Norrtäljeviken, med direkt koppling till havet och skärgården. Med ett centralt läge nära både den publika noden vid Hamnplan och Piren och Hamnparken, har kvarteret Färjan ett mycket attraktivt läge för bostäder.

Bostäder ovanför matbutik

Norrtälje kommun har valt att dela upp kvarter 13 i två delar för att säkerställa att den nya stadsdelen får en trygg och långsiktig matvaruhandlare i gatuplan, och samtidigt ge trygga förhållanden för en bostadsexploatör: kvarter 13A (ett kommersiellt kvarter som omfattar huvuddelen av gatuplanet och garage i två plan) och kvarter 13B (bostäder ovan bottenplan). Kvarter 13A har markanvisats till Roslagens Pärla AB, som även kommer bygga bostäder och SPA-hotell i intilliggande kvarter 9AB. En 3D-fastighetsbildning kommer att ske och det kommer att krävas ett nära samarbete mellan Roslagens Pärla AB och vinnaren av denna markanvisningstävling för att planera och genomföra byggnationen av kvarteret.

Tävling i två steg

Markanvisningstävlingen sker i två steg där en bedömningsgrupp kommer att bedöma grundanbuden och sedan besluta vilka anbudsgivare som går vidare och får lämna slutanbud med fullständiga projekt- och bebyggelseförslag. Grundanbud ska lämnas senast den 27 april i år, och preliminär inlämning av slutanbud är 4 september.

Tydlig hållbarhetsprofil

Norrtälje Hamn utvecklas med tydlig hållbarhetsprofil som genomsyrar alla delar i projektet. Den anbudsgivare som får markanvisning av kvarter 13B förväntas leva upp till projektets vision och mål, och aktivt bidra till de höga ambitionerna för gestaltning och hållbarhet i stadsdelen. Kommunen uppskattar särskilt exploatörer med höga hållbarhetsambitioner med trovärdighet, långsiktighet och innovation.