Nyheter

Ett helt kvarter med nya hyresrätter i Skelleftehamn

Text: Thomas Andersson

I Skelleftehamn i Skellefteå uppför byggherren och Samhällsbyggnadsbolaget SBB med NCC som totalentreprenör sex huskroppar med sammanlagt 180 hyreslägenheter.

– Stommarna på två av husen är resta och klara, rapporterar NCC:s projektchef Johan Lindgren till Svensk Byggtidning i mars månad 2023.

Skellefteås stadsdel Skelleftehamn ligger längst österut där Skellefteälven rinner ut i havet och Bottenviken. Det är här som NCC på uppdrag av byggherren SBB nu bygger sex lamellhus i fyra våningar. Huskroppar som tillsammans formar hela kvarteret Jullen.

Med byggstart i april 2022 uppförs nu lamellhusen med betongstomme, murade tegelfasader och papptak. Det blir närmare bestämt tre olika typer av fasadtegel i varierade färgnyanser.

– Fasaderna får inslag av trä på balkongerna, tillägger projektchef Johan Lindgren, NCC.

Byggprojektet i Skelleftehamn genomförs i tre i stort sett parallellt pågående byggetapper.

Arbetet på avslutande etapp tre har varit pausat under vintermånaderna för att återupptas i april 2023.

– Där stannade vi precis innan vintern och lade oss så att säga på ”grusnivå”. Vi börjar gjuta grundplattorna nu när tjälen släppt, meddelar Johan Lindgren våren 2023.

Att byggprojektet med sina tre samtida etapper bedrivs på en förhållandevis vidsträckt byggtomt ställer en del bygglogistiska krav på NCC med underentreprenörer.

– Byggkranarna måste flyttas tre gånger för att nå fram överallt, och det ska flyttas andra grejer från område till område. Det gäller att få flyt i det här!

De blivande sammanlagt 180 hyreslägenheterna i de sex lamellhusen varierar i storlek från ett till tre rum och kök – med ytstorlekar från 29 upp till 70 kvadratmeter. SBB:s mål är att vara ”klimatpositiv senast 2030” och de miljömärkta bostäderna Skelleftehamn byggs med en ”energianvändning som enligt bolaget motsvarar halva kravet i Boverkets byggregler (BBR)”.

I bostadskvarteret Jullen uppförs också cykelrum, miljöstationer och anläggs 176 parkeringsplatser. I takt med ökad inflyttning behöver fler bostäder byggas i Skellefteå. I Skelleftehamn planerar Skellefteå kommun för havsnära bostäder, promenadstråk och badmöjligheter. Plus att utveckla befintliga småbåtshamnar till attraktiva mötesplatser.

Detta i en stadsdel som en gång växte upp som bruksort kring Rönnskärsverken och sedan dess präglas av industriverksamhet och hamnläge.

Byggherren och Samhällsbyggnadsbolaget SBB i Skelleftehamnkvarteret Jullen har som affärsidé att verka som ”pålitlig samarbetspartner till den offentliga sektorn” i Norden. Bland annat genom att ”äga, förvalta och utveckla” hyresrätter i Sverige.

SBB har, förutom huvudkontor i Stockholm, ytterligare 40 kontor runt om i landet. Med egen förvaltningspersonal samt lokalkontor i såväl Oslo som Helsingfors.

FAKTA:

Nybyggnad flerbostadshus, Skellefteå

Tidplan: april 2022– våren 2025

Byggherre: SBB Norden AB

Totalentreprenör: NCC Sverige AB

Arkitekt: Arkinova Arkitekter

Kostnad: 220 mkr

På bilden: Tegelklädda fasader med balkonger och inslag av trä pryder år 2025 inflyttningsklara och klassiskt gestaltade lamellhus i Skelleftehamn.

Bild: SBB Norden AB