Nyheter

Bygglov beviljat för fortsatt utveckling av Klockarbäckens handelsområde i Umeå

Klockarbäckens handelsområde i Umeå, som bland annat inrymmer K-rauta och Mediamarkt, ska utvecklas ytterligare. Bygglov har nu lämnats för tre nya handelslokaler väster om K-rauta. Tillsammans med redan beviljade bygglov på fastigheten blir det totalt 13 192 kvadratmeter byggnadsarea för handel varav 8 118 kvadratmeter för livsmedel.

– Det här är en bra utveckling för Klockarbäckens handelsområde och inte minst alla som bor på Umedalen. Det är bra för konsumenterna med ytterligare konkurrens, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Området där åtgärderna planeras är delat i två delar i detaljplanen. En stor handelsbyggnad planeras i den västra delen. Där blir det 4 651 kvadratmeter som ska användas främst som livsmedelsbutik. I den östra delen sammanbyggs två ytterligare handelslokaler med den som redan beviljats lov. Dessa två lokaler är inte för livsmedel utan annan typ av handel.

De nu beviljade byggnaderna innebär en avvikelse vad gäller byggrätten i den västra delen av kvarteret på 337 kvadratmeter. Totalt sett, för de bägge delarna inom kvarteret, överstiger man inte byggrätten.

En annan viktig fråga i bygglovet har varit andelen yta för livsmedel. Detaljplanen har en bestämmelse att max 7 500 kvadratmeter får användas till livsmedelsverksamhet i området. I lovansökan ska den västra byggnaden användas för livsmedel. Den byggnaden är 4 706 kvadratmeter vilket tillsammans med den redan befintliga byggnaden, som är för livsmedel, ger en total yta för livsmedel på 8 118 kvadratmeter.

– Vi bedömer att avvikelsen är liten samt att en del av butiksytan kommer att ha ett annat sortiment än livsmedel, det sammantaget gör att bygglov kan beviljas, säger Mikael Berglund (S).

På bilden: Klart med bygglov för tre nya byggnader på Klockarbäckens handelsområde

Situationsplan: Tyréns