Nyheter

Weber bygger upp ett nytt modernt R&D-center i Riksten

Efter en ombyggnation i Webers fabrik i Riksten är det nya centret där forsknings- och utvecklingsverksamheten ska bedrivas nu färdigt.

Webers R&D-verksamhet har genomgått förändringar där man stänger ner R&D-centret i Malmö, omlokaliserar och har byggt upp ett nytt R&D-center i fabriken i Riksten. Även nuvarande R&D-center i Vingåker har utökats i samband med omlokaliseringen.

Lokalerna i Vingåker och Riksten har anpassats och moderniserats för Weber Sveriges forskning- och utvecklingsverksamhet.

– Omlokaliseringen innebär att R&D-centren kommer närmare varandra och bidrar till ett effektivare och närmare samarbete mellan viktiga funktioner i verksamheten och skapar förutsättningar för oss att ligga i framkant inom innovation och stötta vår resa att utveckla mer och fler hållbara lösningar, säger Anders Anderberg, Forsknings- och Utvecklingsdirektör.