Nyheter

Umeåborna påverkar utformningen av Västra Esplanaden

Nu påbörjar Umeå kommun den andra delen av medborgardialogen kring den framtida utformningen av Västra Esplanaden, där Umeåborna har möjlighet att tycka till om ett konkret förslag för gatan.

– Vi vill testa ett antal mindre justeringar på Västra Esplanaden. Det ger oss ett bra underlag innan vi bygger om gatan, förklarar Katarina Gref, projektledare på Gator och parker, Umeå kommun.

Förändringarna av Västra Esplanaden genomförs våren 2024, när Västra länken beräknas vara klar och kommunen tar över väg 503 (gamla E4) från Trafikverket. Det handlar exempelvis om enklare planteringar, markmålning och belysning.

Västra Esplanaden ingår i projektet ”Framtidsgatan” som innebär att ett förslag för gatans utformning har tagits fram med hjälp av Umeåbornas synpunkter. Under hösten har Umeå kommun samlat in medborgarnas tankar och idéer och därefter har företaget Spacescape tagit fram ett förslag för utformningen. Fram till och med 2 april kan Umeåborna tycka till om det förslag som nu tagits fram.

– Det finns ett stort engagemang kring Umeås utveckling och därför hoppas vi att Umeåborna tar chansen att tycka till om Västra Esplanadens utformning, säger Katarina Gref.

Västra Esplanadens förändring är en del av Umeå kommuns övergripande projekt Innanför ringleden, där gamla trafikleder görs om till moderna stadsgator och det skapas mer utrymme för fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och grönska. På det sättet vill kommunen dämpa bullret, minska trängseln, förbättra luftkvaliteten och ge plats för nya Umeåbor.

Se förslaget och lämna synpunkter: 

https://www.placetoplan.com/vastra-esplanaden