Nyheter

Hemsö utvecklar Capella i Karlastaden

Text: Marie Louise Aaröe

På Lindholmen i Göteborg växer en helt ny stadsdel fram och formas i olika kvarter kring Karlatornet som kommer bli Nordens högsta byggnad. Capella är ett kvarter som till hälften ägs av Hemsö Fastighets AB. Det är en fastighet som utvecklas för samhällsservice i nära samarbete med Serneke.

– Vi har varit med i utvecklingen av Karlastaden under lång tid redan innan detaljplanen vunnit laga kraft. Vi köpte tidigt in oss i Karlastaden som ett samverkansprojekt med Serneke AB, berättar Hanna Tengberg, projektutvecklare, Hemsö Fastigheter AB. Byggrätten är på 11 tusen kvadratmeter och vi har fått in en spännande mix av hyresgäster som vi tror kommer att bidra positivt till Karlastaden. Företagen verkar inom kultur, vård och folkbildning och kommer att vara öppna under stora delar av dygnet, vilket bidrar till en levande miljö.

Den första hyresgästen som anmälde sitt intresse var Folkuniversitet med sina verksamheter Balettakademin, KV Konstskolan samt Art College. Samtliga dessa enheter finns sedan tidigare på olika platser i Göteborg, nu får de möjlighet till att samorganisera sig på en plats med de synergieffekter som det innebär. De kommer att flytta in i oktober 2023 på sammanlagt 3 200 kvadratmeter. 

– Vi på Hemsö blev mycket glada när Folkuniversitet ville etablera sig hos oss i Karlastaden. Det bidrar till liv och rörelse samt levande fastigheter. Sedan dess har vi kompletterat med en gymnasieskola, Amerikanska Gymnasiet, som startar upp sin verksamhet här inom teknik, ekonomi och samhällsvetenskap till hösten 2024 för cirka 550 elever. De satsar mycket på teknik i undervisningen som från början är inbyggd i lärosalarna. Därutöver kommer vi att ha 12 lägenheter för BMSS-boende som Göteborgs stad driver. Det blir ytterligare ett bidrag till den spännande mixen i husen. Vårdföretaget Medtanken Group kommer att under 2024 öppna vårdverksamhet på 1 000 kvadratmeter. Vi tycker att det har varit angeläget att visa på att det går att hyra ut och få in intressanta hyresgäster som bidrar till stadsdelen på ett positivt sätt, säger Hanna Tengberg.

Hemsös del av fastigheten är uppdelad på tre huskroppar som står på en gemensam 8 meter hög sockelvåning i tegel med bearbetade detaljer och stora glasöppningar i material och detaljer ska minna om den gamla varvsindustrin som tidigare låg på platsen. Två av huskropparna är högre, på 8 respektive 11 våningar. Den tredje delen är en lågdel som knyter ihop de högre byggnaderna. Den högsta byggnaden av de tre är klädd i ljust skärmtegel. Den andra byggnaden har en fasad av skiffer. Byggnaderna certifieras efter Miljöbyggnad Silver och materialen efter Sunda Hus.

– Den totala investeringen som vi har gjort på Hemsö ligger på cirka 400 miljoner kronor, berättar Hanna Tengberg. Hemsös investering är en del i Karlastaden som är en ny och modern blandstad för bostäder, kontor och samhällsservice och består av åtta kvarter samt torg som är utformade för att människor ska kunna mötas.

I centrum av området och mycket omtalat är Karlatornet som kommer att bli Nordens högsta byggnad på 245 meter och med 73 våningar. Samtliga kvarter i området har fått namn efter vår stjärnhimmel. Capella är den tredje ljusstarkaste stjärnan på norra stjärnhimlen. Den ligger närmast himmelsporten och har därför spelat stor roll i många mytologiska berättelser. 

Fakta:

Byggherre: Hemsö Fastighets AB

Totalentreprenör: Serneke AB

Arkitekt: thorbjörnsson + edgren arkitekter

Total investering: 400 miljoner kronor

På bilden: Kvarteret Capella som ägs och förvaltas av Hemsö Fastighets AB är ett av åtta kvarter i Karlastaden på Lindholmen i Göteborg där det omtalade Karlatornet kommer att bli Nordens högsta byggnad.

Bild: thorbjörnsson + edgren arkitekter