Nyheter

Ny station byggs för Sporveien i Oslo

Sporveien i Oslo arbetar just nu med den nya stationen Diakonhjemmet.

Stationen ska bidra till stadsutveckling, bland annat genom att öppna upp fler ytor för allmänheten. Den nya stationen planeras till exempel med en gångbro över banan, vilket ska ge ökad tillgänglighet och möjlighet att korsa tunnelbanespåret. Diakonhjemmets station blir en helt ny, modern och tillgänglig station, och kommer troligen att ersätta två äldre stationer.

– Sporveien förvaltar och utvecklar stora värderingar för samhällets räkning och vårt mål är att få så många nöjda passagerare som möjligt dit de vill, snabbt och säkert. Genom den här typen av utvecklingsprojekt gör vi därför förändringar för att förbättra utbudet för resenärerna, så att den framtida kollektivtrafiken i Oslo blir ännu bättre än idag, säger Arnt Jørstad, projektledare på Sporveien.

Nya funktioner kommer att etableras i och runt den nya stationen:

En ny gymnasieskola, ett nytt äldreboende ska byggas, campus för den vetenskapliga högskolan ska byggas ut, cirka 200 nya bostäder ska byggas, en ny förskola ska etableras och en rad andra tjänster som caféer och matsalar kommer runt ett nytt torg. Det Norske Diakonhjem står bakom utvecklingen av området medan Sporveien är byggherre för den nya stationen.

Sporveien arbetar i samarbete med stiftelsen Det norske Diakonhjem. De ställer till förfogande omkring 5 tunnland mark för byggfasen av stationen och för det permanenta spåret. Finansieringen av stationen är ett joint venture som består av Diakonhjemmet och Oslo kommun.

Diakonhjemmet station har avslutat den första fasen av sitt projekt, förprojektet. Detta är en viktig milstolpe som lägger grunden för det fortsatta arbetet i projektet. Nästa fas är detaljplanering.