Nyheter

Enebybergs skola byggs ut och rustas upp

Kommunfullmäktige i Danderyd har tagit ett enhälligt beslut om att genomföra en utbyggnad och upprustning av skolbyggnaden Eneby på Enebybergs skola.

Kommunfullmäktige beslut innebär att utbyggnad och upprustning av Eneby sker i enlighet med framtagna handlingar. Det innebär att nuvarande annex rivs för att ge plats för en ny byggnad med fyra klassrum, vilket möjliggör en utökning till åtta hemklassrum. Den befintliga skolbyggnaden renoveras och byggs om för att möta kraven på tillgänglighet och bra arbetsmiljö för elever och lärare.

– Jag är glad att fullmäktige enhälligt kunde ta beslutet att genomföra upprustningen och utbyggnaden av Eneby. Det är ett viktigt steg för att skapa en bra och modern skola i Enebyberg, säger Ulla Hurtig Nielsen (M), ordförande i utbildningsnämnden i Danderyds kommun.

Bygglovet för Eneby blev klart i februari. Kommunen kommer nu att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör. Renovering och utbyggnad väntas påbörjas under hösten 2023. Då evakueras eleverna till temporära lokaler som uppförs på Brages skolgård, vilket även inkluderar en tillfälligt utökad matsal. Den nyrenoverade skolbyggnaden beräknas stå klar under 2025.

– Barn och föräldrar i Enebyberg har något bra att se fram emot, säger Ulla Hurtig Nielsen.

Planering pågår också för att etappvis genomföra ytterligare ut- och ombyggnader av Enebybergs skola. Det ska byggas en helt ny idrottssal, som ersätter den gamla gymnastiksalen. Den nya idrottssalen placeras vid Brage, där de nuvarande paviljongerna står. Kommunen har valt att jobba vidare med det minsta alternativet i den förstudie som genomförts, det innebär en idrottssal som tar mindre yta av skolgården i anspråk. Den nya idrottssalen beräknas stå klar 2029, enligt den preliminära tidplanen. Planering för att sätta upp en temporär idrottssal under byggtiden pågår.

– Satsningarna på Enebybergs skola behövs för att skapa bra arbetsmiljö och goda pedagogiska möjligheter för dagens och morgondagens elever och lärare, säger Kent Henningsson bildningsdirektör i Danderyds kommun.