Nyheter

Byggstart för viktiga infrastrukturprojekt i Mälardalen

Regeringen har fattat beslut om byggstart för flera viktiga infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Investeringarna välkomnas av Mälardalsrådet, som samlar regioner och kommuner. Sträckorna som nu får bättre kapacitet är bland de mest trafikerade i landet. – Fler och bättre spår är en seger för pendlarna, företagen och i förlängningen för resenärerna i hela landet, säger Kristoffer Tamsons (M), Mälardalsrådets ordförande.

Under de senaste dagarna har regeringen fattat beslut om byggstart för ett flertal infrastrukturprojekt i Stockholm-Mälarregionen. Utbyggnaden av fyra spår mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm, ett nytt resecentrum i Västerås och upprustningen av järnvägssträckan Flemingsberg-Järna är alla satsningar som länge efterfrågats av Mälardalsrådets infrastruktursamarbete, som samlar regioner och kommuner från sju län.

– Detta är viktiga delsegrar för pendlarna och företagen i Stockholm-Mälarregionen, även om mycket fortfarande återstår. Sträckor som Uppsala-Stockholm och Järna-Stockholm är bland de mest trafikerade i landet och kräver satsningar som dessa. Det får dessutom positiva följder i hela Sverige, säger Kristoffer Tamsons (M), regionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Regeringens beslut innebär:

Fyrspåret. Spaden i marken för utbyggnaden av fyra spår från Uppsala till länsgränsen Uppsala/Stockholm. En viktig del i att lösa de kapacitetsbrister som finns på Ostkustbanan Stockholm-Uppsala och ett första steg mot att möta den ökade arbetspendlingen i stråket och Arlandas framtida utveckling.

Resecentrum Västerås. Ökad kapacitet på spåren när nytt resecentrum i Västerås C ska byggas. Det behövs när Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll byggs ut – med positiva effekter för resenärerna och utvecklingen av den storregionala kollektivtrafiken.

Flemingsberg-Järna. Tidigare byggstart för upprustningen av järnvägssträckan Flemingsberg-Järna, vilket ger ökad kapacitet för fler regionaltåg samt för de viktiga godstransporterna till Rosersberg.

Västra stambanan. Förbättrad kapacitet och framkomlighet för pendlare samt för nationella och internationella godstransporter när nya förbigångsspår byggs. Bland andra på sträckan Laxå-Alingsås.

Varje dag reser 750 000 pendlare över kommungränserna i Stockholm-Mälarregionen för att komma till jobbet. 150 miljoner ton gods passerar till, från och genom regionen varje år. Åtta av tio tågresor i Sverige startar eller slutar i Stockholm och förseningar i Stockholm-Mälarregionen får snabbt effekter i andra delar av landet.

Sju län regioner bakom byggstarterna

Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har regionerna i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för vilka infrastrukturinvesteringar som behöver prioriteras. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

Läs mer på:

www.enbattresits.se

Mälardalsrådet

Mälardalsrådet är samverkansorganisationen för kommunerna och regionerna i Stockholm-Mälarregionen. Mälardalsrådet driver medlemmarnas frågor för konkreta resultat inom infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella jämförelser.

Läs mer på:

www.malardalsradet.se