Nyheter

Fredblad skapar lärandemiljö för nästa generation i Värnamo

Byggnationen med Västhorjaskolan i Värnamo är nu i officiellt igång. Den nya klimatsmarta skolan som Fredblad arkitekter har ritat planeras att stå klar vårterminen 2025.

Tillsammans med ByggDialog och Värnamo kommun arbetar Fredblad Arkitekter med att förverkliga Västhorjaskolan, en ny skola med plats för 350 elever från förskoleklass till årskurs tre. Västhorjaskolan är det tredje projektet i Värnamo som Fredblad, ByggDialog och kommunen utför i strategisk partnering, tillsammans utvecklar man även Park Arena och Trälleborgsskolan som redan är under byggnation.

Skolan, med tillhörande idrottshall, byggs i en stomme av trä i en naturnära miljö där fasaderna ges ett yttre skal som domineras av trä.

Genom att bygga Västhorjaskolan i trä kan vi förse nästa generation med en bättre lärandemiljö. En träskola har inte bara lågt koldioxidavtryck och som kan bidra till att begränsa klimatförändringen. Ett naturligt material som trä har många fördelar för dem som interagerar med dem, exempelvis har det en positiv inverkan på både hälsa och välbefinnande.

Ambitionen har varit att skapa den lilla skolan i den stora. Detta görs genom att skapa gemensamma utrymmen och samtidigt ge alla klasser avskilda hemvister. Interiört kommer hemvisterna att få lugna och harmoniska färgsättningar och med naturnära material.

Här är det fokus på rofyllda miljöer till skillnad från det gemensamma hjärtat i skolan, där en mer dynamisk miljö tar plats med liv och rörelser. Här möts elever och pedagoger från andra arbetslag. För att skapa en hemkänsla och en lugnare stämning är skolan helt skofri.

Skolan får en yta av ca 5000 kvadratmeter, varav 1500 kvm av dessa blir en stor idrottshall. Dessutom blir det en trupphall för gymnastik.