Nyheter

Nya domstolsbyggnaden i Jönköping: Solcellsanläggning på taket och smart integrerat geoenergisystem

Text: Kjell-Arne Larsson

Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping kommer att flytta in i en byggnad som certifieras med Miljöbyggnad. Till den höga miljöprofilen hör också solcellsanläggning på taket och smart integrerat geoenergisystem med en akvifer.

Byggherre är Castellum, ett företag känt för sitt ambitiösa hållbarhetsarbete. Företaget har ett internt krav att alla nyproducerade kontorsbyggnader ska certifieras med Miljöbyggnad nivå Guld. Solceller installeras med fördel för att producera fastighets-el. Beträffande befintliga byggnader finns ett program – 100 på sol – med målet att närmare 100 solcellsanläggningar ska byggas på företagets fastigheter fram till 2025.

Från 1600-talet till 2000-talet

Bygget för Domstolsverket i Jönköping innebär att Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping kan samlas i en gemensam byggnad. Kammarrätten finns sedan 1993 i ett hus vid Slottsgatan. Göta hovrätt har sin verksamhet i flera byggnader i anslutning till Hovrättsparken. Huset vid Hovrättstorget är landets äldsta domstolsbyggnad och uppfördes år 1650. De nuvarande lokalerna uppfyller inte dagens krav på förhandlingssalar och säkerhet.

Den nya domstolsbyggnaden uppförs vid Munksjön i centrala Jönköping. Huset har cirka 10000 kvadratmeter BTA, det ska rymma tio förhandlingssalar där några blir säkerhetssalar. Ungefär 180 arbetsplatser kommer att inrättas i huset. I källaren blir det teknikrum, garage och häktesplatser. Förhandlingssalar inreds på plan 2–3. Salarna får mycket bättre säkerhet än de befintliga och entrén förses med röntgenbaserad säkerhetskontroll. Plan 4-7 ska utgöras av kontor.

Tillgänglighetsanpassningen blir mycket bättre än tidigare och naturligtvis blir arbetsmiljön i kontorsytorna bästa möjliga, inte minst tack vare miljöcertifieringen som bland annat beaktar termisk komfort, dagsljus, ljud och ventilation.

Miljöbyggnadssamordnare i projektet är Joakim Ström på Wikström AB. Företaget har ett antal medarbetare utbildade av SGBC till Miljöbyggnadssamordnare. Wikström anlitades av Castellum tidigt i projektet – inför förfrågningsunderlaget – och därefter av byggentreprenören Serneke under byggproduktion och uppföljning. Wikström kommer att stödja projektet till och med verifiering för Miljöbyggnad. Byggnaden är preliminärcertifierad med nivå Guld. Projektering och kalkyler hittills pekar på att byggnaden kommer att klara nivå Guld vid verifiering.

Integrerad energilösning

Miljöbyggnad beaktar bland annat energianvändning och värmeeffektbehov.

– Energihushållning är en viktig aspekt, även ekonomiskt. En byggnad med lägre energianvändning har också lägre kostnader och driftnettot ökar, påpekar Christian Nilsson, projektchef hos Castellum.

Energisystemet för domstolsbyggnaden blir integrerat och kommer bland annat att tillämpa en akviferlösning. I marken löper Visingsöformationen med sandsten. Den är tillräckligt porös för att lagra vatten. En geoenergilösning har installerats med fyra stora brunnar, två kalla och två varma. Sommartid pumpas vatten upp från de kalla för att producera kyla (frikyla) till ventilationen, därefter ner till de varma. Vintertid pumpas relativt varmt vatten upp för att bidra till husets uppvärmning. Detta säsongslager – denna akviferlösning – bedöms minska energianvändningen med 15–20 procent.

– Vi integrerar också lösningen med en annan byggnad som vi äger i närheten, där länsstyrelsen håller till, berättar Christian Nilsson. En kulvert har byggts dit. Det blir möjligt att överföra såväl värme som kyla till den andra byggnaden.

Castellum har tidigare erfarenhet av akviferlösning, nämligen för Jönköpings tingsrätt, en byggnad och akvifer som stod klar 2012.

På taket till nya domstolsbyggnaden kommer en solcellsanläggning att monteras, med effekten 83 kWp. Den ska bidra till fastighets-elen. Periodvis kommer överskott att uppstå, som då säljs till nätet.

Pondus och respekt

Interiören i nya domstolsbyggnaden karaktäriseras bland annat av nordiska material som trä (ek och ask) och sten. Två ljusgårdar gör att alla utrymmen på kontorsvåningarna nås av dagsljus, i många fall från flera håll. Kontorsvåningarna (plan 4–7) är indragna i förhållande till bottenvåningarna. Därmed skapas terrasser som i sin tur öppnar upp för mötesplatser med utsikt över Munksjön och kajpromenaden.

Fasaderna kläds med keramik som hänger i ett bärverk av stål.

– Arkitekterna på Fojab har jobbat mycket med gestaltningen. Den präglas av pondus och värdighet, fortsätter Christian Nilsson. Dessutom av respekt, hovrätten hamnar även fysiskt över tingsrätten i närheten.

Arkitekten använder uttrycket ”respekt och värdighet balanseras med ödmjukhet och öppenhet”. Placeringen på Slottskajen gör att domstolsbyggnaden samtidigt ger ett ganska pampigt intryck.

Domstolsverkets hyreskontrakt löper på 15 år. Till saken hör att Castellum avyttrar fastigheten. Köpeskillingen är enligt företaget 510 miljoner kronor och köpare är Vacse som därmed utökar sitt fastighetsbestånd på orten.

FAKTA

Byggtid: december 2020 – våren 2023

Byggherre: Castellum AB

Byggentreprenör: Serneke Sverige AB

Arkitekt: FOJAB Arkitekter AB

Miljökonsult: WSP Sverige AB

Miljöbyggnadssamordnare: Wikström AB

Projektör Energi: Energy Machines AB

Ventilation/Inneklimat: Lindinvent AB

Kostnad: ca 323 Mkr

På bilden: Castellum har målet att certifiera alla nyproducerade kontorsbyggnader med Miljöbyggnad nivå Guld

Bild: Fojab