Nyheter

Energianvändning i fokus när Zeppelin Cat bygger huvudkontor

Zeppelin Sverige AB är en del av Zeppelin-koncernen och exklusiv återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige. Företaget erbjuder nya och begagnade entreprenadmaskiner och motorer för industriellt bruk, alltifrån små grävmaskiner till stora gruvtruckar, samt uthyrningstjänster för entreprenad-maskiner.

För att samla hela sin verksamhet på ett ställe bygger Zeppelin Sverige nu ett nytt huvudkontor vid Landvetter flygplats. Den nya anläggningen byggs som en totalentreprenad av GBJ Bygg medan Wikström AB har anlitats som energiexpert och samordnare i samband med förfrågningsunderlag och projektering. Byggnaden kommer att bestå av 150 arbetsplatser, lager samt en multifunktionell serviceanläggning fördelade på en sammanlagd yta av ca 9 000 m2.

Energiberäkning utifrån olika scenarion

Fastigheten kommer att vara miljöcertifierad enligt BREEAM In-Use och Wikströms roll har bestått i att hitta rätt nivå för att uppnå kraven för energianvändningen, förklarar Anna McLarren, fastighetschef och projektägare på Zeppelin.

– Vi vill kort sagt ha en ändamålsenlig och representativ byggnad till en rimlig kostnad. Där fyller Wikströms kunskap en viktig funktion.

Fredrik Hultman på Wikström AB gjorde en beräkningsmodell baserad på en kravmatris och den har sedan använts under projekteringstiden för att ge svar på hur energiåtgången påverkas utifrån olika scenarion.

– Byggnaden har stora ytor och framförallt i verkstadsdelen med högt i tak hade vi stora luftvolymer att ta hänsyn till, säger Fredrik.

Utmaning med varierande behov

Att verksamheterna skiljer sig åt var en annan utmaning, kontorslokalerna ska ha fönster som släpper in tillräckligt med ljus utan att värmelasten blir för stor. I verkstadslokalen var problemet det omvända. Där var portarna tänkta att ha stora glasytor, något som fick omprövas då de riskerade att öka energianvändningen och samtidigt kunde innebära en arbetsmiljörisk.

– Kombinationen av glas och stora maskiner fick oss att tänka om, säger Anna, men främst på grund av energieffektivitet. Vi har haft en bra dialog och finjusterat detaljerna tillsammans för att få en bra balans.

Baserat på resultaten från beräkningarna har Wikström AB också deltagit i diskussionerna kring solskydd, fönsterstorlek och möblering för att få mesta möjliga dagsljus i lokalerna.

Allt viktigare med energieffektivisering

Redan när projektet inleddes var energifrågan viktig, men med utvecklingen under andra halvåret 2022 har den blivit ännu viktigare. Att kunna diskutera olika möjligheter med Henrik Quicklund och Wikström som bollplank har inneburit besparingar och varit mycket värdefullt, tycker hon. Valen de gör nu medför olika konsekvenser vad gäller framtida drift och skötsel.

– Vi vill få en så bra inomhusmiljö som möjligt, lagom varmt och ljust, och samtidigt uppnå certifieringskraven. Att ha deras metod som underlag har underlättat besluten och all information vi kan få i förväg är ju betydelsefull.

Värdefullt med Wikströms expertis

Zeppelins nya huvudkontor kommer att vara kopplat till Swedavias fjärrvärme men fastigheten kommer också att förberedas för solceller. I dagsläget innebär närheten till flygplatsen att de är förbjudna, men om reglerna förändras vill de vara beredda, förklarar Anna.

– För mig som projektledare har det varit ovärderligt att kunna analysera olika frågor tillsammans med Fredrik och Henrik utifrån deras olika kompetenser, samarbetet har varit lösningsorienterat och präglats av högt i tak.

Byggnationen påbörjades hösten 2022 och Zeppelins nya huvudkontor väntas stå klart för inflyttning våren 2024.