Nyheter

Energikartläggning ger stora besparingar för Wallenstam

Text: Katarina Hultin, Bild: Hannes Almeräng

Wallenstam arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera sina fastigheter. De har ett långsiktigt samarbete med Wikström som nu utför energikartläggningar för att hitta möjligheter till energibesparing.

För Wallenstam är det en ständigt pågående process att analysera fastighetsbeståndet, och framförallt de kommersiella fastigheterna som ofta genomgår förändringar i samband med hyresgästanpassningar. Hållbarhet är ett synsätt som genomsyrar organisationen, menar Patrik Persson som är teknisk direktör på Wallenstam.

– Vi ser på kvalitet och prestanda utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. Inomhus kan det till exempel handla om att återbruka så mycket som möjligt av en inredning i samråd med hyresgästen.

Kartläggning och rapport

När det gäller energianvändning gör Wikström analyser av fastigheternas energistatistik, drift- och övervakningsprogram.

– Därefter gör vi besök på plats för att kontrollera och samla in ytterligare information om systemen för ventilation, värme, kyla och belysning, berättar Simon Gustafsson.

Den efterföljande rapporten visar sedan var besparingspotentialen finns och ligger till grund för hur de olika fastigheterna kan energieffektiviseras.

Utmaning med äldre fastigheter

De stigande energipriserna under 2022 har ytterligare understrukit vikten av att kartlägga var energin används. Wallenstams fastigheter varierar i ålder och en äldre fastighet erbjuder förstås andra utmaningar än en byggnad från 2000-talet.

– Det är komplicerat, bekräftar Henrik Quicklund. I en fastighet som den här, byggd 1923, är det svårt att få ner energianvändningen. Vi utgår ifrån byggnadens förutsättningar och arbetar sedan med all tillgänglig teknik för att hitta den effektivaste lösningen.

– Wikström ger oss nya idéer, säger Patrik. Det är lätt att bli hemmablind, då är det värdefullt med deras expertis och en helt ny blick på problemet. Sedan handlar den här typen av fastighet inte bara om energi, den har ju ett stort värde i sig själv för att den är vacker och har sin historia.

Solceller och egen vindkraft

Den aktuella fastigheten har fasader mot Grönsakstorget, Västra Hamngatan och Södra Larmgatan. Här genomför Wallenstam just nu en övergripande renovering som kommer att innebära väsentligt lägre energianvändning. De planerar också för att installera solceller på taket, vilket kommer att medföra att fastigheten uppnår energiklass C enligt BBR29.

– Det är ju inte alltid vi har möjlighet att använda solceller på de här gamla husen, säger Patrik, men när det är tillåtet använder vi det numera som standard. Utöver vår satsning på solceller har vi även varit självförsörjande på vindkraft sedan 2013.

Optimera driften

När ombyggnationen är klar tar det ungefär ett år att optimera systemen och ställa in alla variabler innan fastigheten och energiåtgången kan styras mer detaljerat.

– Det här är stora och komplicerade fastigheter, det är inga kortlivade projekt utan ett pågående arbete som hela tiden finkalibreras, säger Patrik. Att ha Wikström som bollplank och samarbetspartner betyder mycket för vårt långsiktiga energiarbete.