Nyheter

Swecos hyreshusförslag i konstruktions- och marköverlåtelsetävlingen för Anni-täts by

Järvenpää stad, Träskända på svenska, är en stad i landskapet Nyland i Finland. Staden ligger 38 kilometer norr om Helsingfors. Nu harf Järvenpää stad valt Sweco, Honkarakenne och VRP Etelä-Finlands gemensamma tävlingsförslag ”Yard Quartet” som det andra genomförandekonceptet för ett kulturhistoriskt betydelsefullt nytt bostadsområde. Sweco har förberett tävlingsförslagets arkitektur, byggnadsteknik och strukturella utformning, samt preliminära beräkningar av energieffektivitet och koldioxidavtryck.

Anni-tädis by är ett nytt bostadsområde med småhus för cirka 400 invånare som ska planeras på västra sidan av Tuusulanjärvi i Järvenpää, intill Stålhanentie. Genom en öppen design- och markanvisningstävling söktes ett resursmässigt, högkvalitativt och gemensamt förslag för bostadsbyggande i två tävlingsblock. Den traditionella kulturmiljön är till stor del ett obebyggt fält, så skicklig massning och bevarandet av ett värdefullt naturlandskap för rekreationsbruk sattes i centrum för utvärderingen.

”Gårdskvartetten” är en återhållsam och harmonisk helhet bildad av fyra timmerbostadshus, där en tydlig och gemensam innergård gränsar till mitten av bebyggelsen. Tävlingsförslaget omfattar 63 barriärfria lägenheter, med en mångsidig fördelning av lägenheter allt från studior till stora familjelägenheter.

Byggnaderna sänks från 4 våningar till 3 våningar i riktning mot Vanhankylänniemi herrgård med hänsyn till det redan befintliga byggnadsbeståndet i området. Gårdslösningen kopplat till det intilliggande naturreservatet har skapat en bra helhet med lågt klimat, som skyddas från nordliga vindar och öppnar upp för varmluftsriktningar mot sjö- och parkvyer.

Tävlingsförslaget med ett estetiskt sadeltak som passar in i landskapet fick särskilt beröm av juryn för användandet av lågkolhaltig betong som stommaterial och, än mer atypiskt för höghus, för användningen av limträ i ytterväggar.

Gemenskapskänslan framhävs av ”byhuset” som delas av de boende, som inkluderar en innergårdsbastu, ett multifunktionellt gästrum/arbetsrum och ett sommarkök med terrass. Dessutom har de boende en verkstad för cykelunderhåll och gröna lådor på gården för att odla nyttoväxter. Den innovativa lösningen representeras av ”pakethubben” som ligger på gårdsområdet, som tjänar boende som avlämningsställe för olika försändelser och leveranser.

Utöver markvärme- och luftvärmepumpar har energieffektiviteten till och med överträffat konkurrenskriterierna genom att utnyttja passiv energi och solpaneler placerade på taken. I det nordvästra hörnet av tomten finns också ett tyst litet vindkraftverk som driver elbilar, som utgör en modern motsvarighet till Vanhankylänniemis gamla väderkvarn.

Utvecklingen av zonindelningen med hjälp av partnerskapsmodeller är en del av Järvenpää stads strategiska mål, i vilket fall den slutliga zonindelningen kan göras enligt marknadsförhållanden utifrån utvecklarnas kreativa implementeringsidéer.

”Det är roligt att staden uppskattade vårt förslag. Vi lyckades skapa stadskvalitet, hållbar och flexibel arkitektur för ett gott liv, som också respekterar den omgivande miljön och områdets historia. Tävlingsarbetet som skapades på bara några veckor var en enorm gemensam insats för oss, vilket inte hade varit möjligt utan en stark vision om slutresultatet, ett kompetent team och ett smidigt samarbete med kunden och stockleverantören”, säger arkitekt SAFA Valtteri Johansson från Sweco Architects.