Nyheter

Norconsult utformar konceptet Fjordgartneren i Oslo

Hav Eiendom och Oslos hamn har beställt Fjordgartneren som ett illustrationsprojekt för buffertzonen i Grønlikaia. Det är Norconsult som tillsammans med Urbaniq står bakom konceptet.

Grønlikaia anses vara det sista stora utvecklingsområdet i Bjørvika, och bland de största stadsutvecklingsprojekten i Oslo. Norconsult har valts som partner för vidareutvecklingen av delområdet Buffersonen, som ligger allra söder om Grønlikaia.

I den första omgången var Norconsult med Urbaniq prekvalificerad som ett av 16 lag bland totalt 118 sökande att delta i tävlingen. Av dessa har nu fem team valts ut för att utforma olika delar av området. En tvärvetenskaplig utvärderingskommitté tillsattes för att säkerställa bästa möjliga bedömning av förslagen.

Kommittén har bestått av ledamöter från Hav eidenmid och Oslo Hamn, samt externa experter med bred yrkeskompetens.

Hav Eiendom och Oslo Hamn har inför tävlingen genomfört en omfattande deltagandeprocess för att undersöka hur de offentliga utrymmena i projektet bäst kan utnyttjas, så att den nya stadsdelen blir både inkluderande och levande. Vidare har det varit viktigt att arbeta med landskapet både ovan och under vatten för att på bästa sätt skapa en tätort i socialt och ekologiskt samspel med fjorden.

– För att lösa denna komplexa, tvärvetenskapliga stadsutvecklingsuppgift har vi varit beroende av ett nära samarbete mellan experter inom både landskapsarkitektur, arkitektur, hamnar och miljö. Vi har använt Norconsults starka tvärvetenskapliga expertis för att ta fram helhetslösningar och vi är mycket glada över att värdet av detta syns för Hav Eiendom och Oslo Havn, säger Egil Hogna, vd för Norconsult.

Hållbara, tvärvetenskapliga lösningar

För Norconsult har konceptet Fjordgartneren varit en spännande utmaning för att skapa framtida hållbara lösningar i kustlandskapet. Traditionell norsk kustarkitektur, en tidvattenzon, konstgjorda öar och etableringen av ett naturligt vattenreningsfilter är några av de viktiga komponenterna i konceptet.

Det är landskapsarkitekten Kjetil Espedal från Norconsult som har lett det starka tvärvetenskapliga teamet bakom konceptet Fjordgartneren, i nära samarbete med Sissel Engblom från Urbaniq.

Fjordgartneren är framtidsinriktad och ett exempel på ett projekt där naturen får större utrymme. Förslaget fick beröm för att betona naturrestaurering, spridning av tillgänglig och otillgänglig natur på öarna och ta tillbaka kustzonens viktiga biologiska värde till Oslos inre hamn.

Arkitekturen lyftes också fram som en historieberättare och identitetsbärare, istället för en signalbyggnad.

– Projektet ligger på i täten när det gäller landskapsarkitektur i urban kontext inom vårt kompetensområde. Att designa landskap i flera dimensioner, både över och under vatten, samt att säkerställa både användarvänliga och hållbara lösningar nu och för framtiden är en fantastiskt spännande utmaning, säger Kjetil Espedal.